Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 22)

12
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-22

Nhằm giúp các bạn thí sinh ôn tập tốt cho phần thi IELTS Writing, TutorIn Education đã sưu tầm một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart. Hãy cùng phân tích và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the consumption of apples and oranges per person in kilograms in five countries in 2013. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how many apples and oranges each individual in five nations in Europe consumed in 2013. 

Overall

Overall, while the consumption of oranges per person was higher than that of apples in Austria, Turkey, and Spain, every Italian loved apples more than oranges; meanwhile, people in Denmark had the same preference for the two fruits.

Body paragraph 1

Regarding apples, the consumption per capita in Denmark was by far the largest, at slightly over 30 kilograms whereas the quantity in Spain was the least, at about 7 kilograms. In Italy, everyone ate 25 kilograms, and this figure was nearly twice higher than that in Austria and Turkey, at roughly 13 kilograms and 12 kilograms respectively.

Body paragraph 2

Turning to oranges, Turkish people ate considerably more than those in any other country, at 37 kilograms. Residents in Denmark consumed approximately 31 kilograms, followed by some 27 kilograms in Spain, 20 kilograms in Italy, and around 17 kilograms in Austria.

Từ vựng tích lũy

Từ, cụm từNghĩaVí dụ
illustratesminh họaThe bar chart illustrates how many apples and oranges…
aroundkhoảngResidents in Denmark consumed around 31 kilograms
was higher thancao hơn so vớithe consumption of oranges per person was higher than…
loved apples more than orangesyêu thích táo hơn camevery Italian loved apples more than oranges
had the same preference forcó sở thích giống nhau vớipeople in Denmark had the same preference for the two fruits
by far the largestlớn nhất cho đến naythe consumption per capita in Denmark was by far the largest
at slightly overở mức hơi trênat slightly over 30 kilograms
the leastít nhấtthe quantity in Spain was the least
nearly twice higher thangần như gấp đôi so vớinearly twice higher than that in Austria and Turkey
turning tochuyển sangTurning to oranges
considerably more thannhiều hơn đáng kể so vớiTurkish people ate considerably more than those…
those in any other countrynhững người ở bất kỳ quốc gia nào khácconsiderably more than those in any other country
followed bytiếp theo làfollowed by some 27 kilograms in Spain
approximatelyxấp xỉResidents in Denmark consumed approximately 31 kilograms

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS