Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 30)

14
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-30

Nhằm giúp các bạn thí sinh ôn tập tốt cho phần thi IELTS Writing, TutorIn Education đã sưu tầm một số bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart. Hãy cùng phân tích và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the production and consumption of rice in seven different countries in 2008. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how many tonnes of rice seven nations in Asia manufactured and consumed in the year 2008. 

Overall

Overall, the production and consumption of rice in China was by far the highest of all countries while Japan recorded the smallest figures.

Body paragraph 1

In terms of China, India, Vietnam, and Thailand, the quantity of rice produced was higher than that eaten. More specifically, the production figure for China was approximately 15 million tonnes, followed by 13 million in India, 4 million in Vietnam and 5 million in Thailand. In contrast, Chinese people consumed 14 million tonnes, which was 2 million more than Indians. Vietnamese ate half of the amount produced, at 2 million, while Thailanders consumed around 3 million.

Body paragraph 2

Regarding the other three regions, people in Bangladesh and Indonesia ate more than they harvested. The production and consumption numbers were 6 million and 7 million in Bangladesh and 7 million and 8 million in Indonesia. It is interesting to notice that the Japanese just ate what they produced, at 2 million tonnes.

Từ vựng tích lũy

Từ, cụm từNghĩaVí dụ
by far the highestcao nhất cho đến naythe production and consumption of rice in China was by far the highest…
recorded the smallest figuresghi nhận các số liệu nhỏ nhấtwhile Japan recorded the smallest figures
quantity of rice producedsố lượng gạo sản xuấtthe quantity of rice produced was higher than that eaten
followed bytiếp theo làfollowed by 13 million in India…
half of the amountmột nửa số lượngVietnamese ate half of the amount produced…
ate more than they harvestedăn nhiều hơn họ thu hoạchpeople in Bangladesh and Indonesia ate more than they harvested
It is interesting to notice thatThật thú vị khi nhận thấy rằngIt is interesting to notice that the Japanese just ate what they produced…

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS