Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 44)

9
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 44)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 44 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart shows the water levels in reservoirs of six cities in Australia in October 2009 and October 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how the percentage of water reserved in reservoirs of six major Australian cities changed between October 2009 and October 2010.

Overview

Overall, during a-year stint, there was a rise in the water level in Sydney, Melbourne, Perth and Canberra, but a fall was recorded in Darwin; meanwhile, the figure for Brisbane stabilized.

Body paragraph 1

In 2009, the percentage of water stored in reservoirs in Canberra and Sydney was by far the highest of these cities, at 75%, whereas Melbourne had the least figure, at only 25%. In Brisbane, slightly over half (55%) of its reservoir was occupied by water, and the data was respectively 10% and 15% higher than that in Darwin and Perth.

Body paragraph 2

By 2010, while the proportions in Sydney, Melbourne and Perth had experienced a growth, reaching approximately 80%, 40% and 60%, the reservoir in Canberra was almost full in that year. In contrast, the reservoir in Darwin stored less water in 2010, at just below 40%. It is interesting to see that the water level in Brisbane did not change.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
water reserved in reservoirsnước dự trữ trong các hồ chứathe percentage of water reserved in reservoirs of six major Australian cities (tỷ lệ nước dự trữ trong các hồ chứa của 6 thành phố lớn của Úc)
a-year stinttrong vòng một nămduring a-year stint, there was a rise in the water level (trong vòng một năm, mức nước đã tăng lên)
stabilisedổn địnhthe figure for Brisbane stabilised (mức nước tại Brisbane đã ổn định)
by far the highestcao nhất cho đến naythe percentage of water stored in reservoirs in Canberra and Sydney was by far the highest of these cities (tỷ lệ nước được lưu trữ trong các hồ chứa tại Canberra và Sydney là cao nhất cho đến nay so với các thành phố khác)
the least figurethấp nhấtMelbourne had the least figure, at only 25% (Melbourne có tỷ lệ thấp nhất, chỉ 25%)
slightly over halfhơn một nửaIn Brisbane, slightly over half (55%) of its reservoir was occupied by water (Tại Brisbane, hơn một nửa (55%) các hồ chứa được lấp đầy bởi nước)
10% and 15% highercao hơn 10% và 15%the data was respectively 10% and 15% higher than that in Darwin and Perth (dữ liệu cao hơn lần lượt 10% và 15% so với Darwin và Perth)
almost fullgần đầy ắpthe reservoir in Canberra was almost full in that year (hồ chứa tại Canberra gần như đầy ắp trong năm đó)
in contrasttrái lạiIn contrast, the reservoir in Darwin stored less water in 2010 (Trái lại, hồ chứa tại Darwin lưu trữ ít nước hơn vào năm 2010)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS