Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 50)

8
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 50)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 50 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The graph below shows the percentages of British using the Internet at different places between 1998 and 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart gives information about where people in the UK used the internet from 1998 to 2004.

Overview

Overall, throughout the period in question, by far the largest percentage of people surfed the internet at home. At the same time, while there was a downward trend in the percentage of people using the internet at work, the figures for college and library did not change much.

Body paragraph 1

More specifically, in 1998, people using the internet at home accounted for 60%, which was twice higher than the percentage of people getting online for work. However, during the six years, while the figure for home internet users dropped slightly to just under 50% before rising back to the 1998 figure in 2004, that for British people using the internet at the workplace experienced a moderate fall to some 15% in 2004.

Body paragraph 2

The proportion of UK people using the internet at college and library remained relatively stable. The figures for the former were 20%, 20%, 22% and 21% respectively, but only for the later were lower, ranging from 10% to 13%.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
by far the largest percentageRất lớn về tỷ lệ phần trămOverall, throughout the period in question, by far the largest percentage of people surfed the internet at home. (Nhìn chung, trong suốt giai đoạn này, phần lớn người dân sử dụng Internet tại nhà.)
surfed the internetLướt webOverall, throughout the period in question, by far the largest percentage of people surfed the internet at home. (Nhìn chung, trong suốt giai đoạn này, phần lớn người dân sử dụng Internet tại nhà.)
downward trendXu hướng giảmAt the same time, while there was a downward trend in the percentage of people using the internet at work (Trong khi tỷ lệ người sử dụng Internet tại nơi làm việc giảm)
remained relatively stableỔn định tương đốiThe proportion of UK people using the internet at college and library remained relatively stable. (Tỷ lệ người dân Anh sử dụng Internet tại trường đại học và thư viện tương đối ổn định.)
dropped slightlyGiảm không lớnHowever, during the six years, while the figure for home internet users dropped slightly to just under 50% (Tuy nhiên, trong sáu năm, trong khi con số người dùng Internet tại nhà giảm nhẹ xuống dưới 50%)
rose back to the 1998 figureTăng trở lại mức của năm 1998However, during the six years, while the figure for home internet users dropped slightly to just under 50% before rising back to the 1998 figure in 2004 (Tuy nhiên, trong sáu năm, trong khi con số người dùng Internet tại nhà giảm nhẹ xuống dưới 50% trước khi tăng trở lại mức năm 1998 vào năm 2004)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS