Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 54)

13
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-54

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 54 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the number of visitors to tourist attraction in a European city in 1981, 1991 and 2001. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how many people went to five tourist attractions in a particular city in Europe over 30 years from 1991 to 2001.

Overview

Overall, Central Amusement Park was always the most popular destination for tourists while Central Zoo was the least welcomed.

Body Paragraph 1

In 1981, by far the most travellers chose Central Amusement Park, at 25 million, and then the figure dropped slightly to 20 million a decade later before rising to approximately 22 million in 2011. In contrast, the number of tourists to Central Zoo saw an all-time low, at 3 million, 1 million and 2 million respectively.

Body Paragraph 2

The numbers of people visiting National Park and National Library experienced an upward trend, starting at 10 million and 7 million in 1981, but by 2001, the figure for National Library had overtaken that for National Park, at 17 million and 20 million. Interestingly, the number of visitors to Science Park was the same as that of people going to National Gallery at first, and after that it did not change greatly. The numbers ranged from 6 million to 8 million during the period in question.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ trong bài
tourist attractionsđiểm du lịch…five tourist attractions in a particular city…
the most popular destinationđiểm đến phổ biến nhất…was always the most popular destination for tourists…
the least welcomedít được chào đón nhất…while Central Zoo was the least welcomed
by far the mostnhiều nhấtIn 1981, by far the most travellers chose Central…
dropped slightlygiảm nhẹ…then the figure dropped slightly to 20 million…
rising totăng lên…before rising to approximately 22 million in 2011
in contrastngược lạiIn contrast, the number of tourists to Central Zoo…
saw an all-time lowchứng kiến mức thấp nhất từ trước đến nay…saw an all-time low, at 3 million, 1 million and 2 million respectively
experienced an upward trendtrải qua xu hướng tăng…National Library experienced an upward trend…
starting atbắt đầu từ…starting at 10 million and 7 million in 1981…
overtakenvượt qua…the figure for National Library had overtaken that for…
did not change greatlykhông thay đổi nhiều…after that it did not change greatly
ranged fromdao động từThe numbers ranged from 6 million to 8 million…
during the period in questiontrong giai đoạn được đề cập…during the period in question

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS