Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 55)

11
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-55

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 55 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the percentages of young people choosing different ways to solve the global warming in four different countries in 2008.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart gives information about four ways young people from four nations chose to tackle global warming in the year 2008.

Overview

Overall, Portuguese young people were by far the most active; they accounted for higher percentages than those from other nations did in employing the four methods. Meanwhile, the proportions of Romanian young people who used the four approaches to make an effort to cope with the issue of global warming were similar.

Body Paragraph 1

In terms of lifestyle, government regulations and advanced technology, the percentages of young people using these three measures in Portugal were higher than those in any other country, at 45%, 40% and 40%. While Poland ranked the second place in lifestyle (25%) and government regulations (30%), this country had the least figure for Advanced technology, at 10%. Although the percentages of young people preferring lifestyle and government regulations were the lowest in Holland, this country had the second highest figure for advanced technology (30%). Interestingly, the percentages in Romania were the same, at some 20%.

Body Paragraph 2

For other solutions, Portugal and Holland shared the same figure (30%), which was 10% higher than the percentage in Poland and Romania.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ trong bài
chose to tacklechọn cách giải quyết…young people from four nations chose to tackle…(…những người trẻ từ bốn quốc gia đã chọn để giải quyết…)
by far the most activetích cực nhất…Portuguese young people were by far the most active..(…người trẻ Bồ Đào Nha là những người tích cực nhất…)
accounted for higher percentageschiếm tỷ lệ phần trăm cao hơn…they accounted for higher percentages than those…(…họ chiếm tỷ lệ cao hơn so với những người…)
employing the four methodssử dụng bốn phương pháp…in employing the four methods (…trong việc áp dụng bốn phương pháp)
make an effort to cope withnỗ lực đối phó với…used the four approaches to make an effort to cope with…(…đã sử dụng bốn cách tiếp cận để cố gắng đối phó với…)
ranked the second placexếp vị trí thứ hai…Poland ranked the second place in lifestyle…(…Ba Lan xếp thứ hai về lối sống…)
had the least figurecó con số thấp nhất…this country had the least figure for Advanced technology…(…quốc gia này có con số thấp nhất về công nghệ tiên tiến…)
preferringưa thích, lựa chọn…the percentages of young people preferring lifestyle…(…tỷ lệ người trẻ ưa thích lối sống…)
the same figurecon số tương tựPortugal and Holland shared the same figure…(Bồ Đào Nha và Hà Lan có cùng một con số…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS