Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 60)

9
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-60

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 60 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

The chart below shows the number of men and women studying full-time and part-time in further education in Britain in three periods. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how many males and females received full-time and part-time education in the UK in three periods, namely 1970-1971, 1980-1981 and 1990-1991.

Overview

Over the three periods, the number of men who studied part-time was firstly 1,000 million, and then, it dropped moderately to around 820 million before rising slightly to 850 million. By contrast, there was an upward trend in the number of women taking part-time study. Although during 1970/71 and 1980/81, the figures were lower than those for men, at 630 million and 810 million, yet it eventually reached 1,100 million in 1990/91, overtaking that for men by 200 million.

Body Paragraph 1

In terms of people enrolling in full-time further education, the number of both genders saw a rise. Initially, around 100 million men and only about 50 million women were full-timers. After that, a gradual and a noticeable rise were recorded in both genders, and the figures were the same in the end, at 250 million.

Body Paragraph 2

Overall, there were considerably more part-time students than full-time ones regardless of genders in all three periods. Meanwhile, while the figures for both types of female students experienced a growth, the number of male part-timers saw a general fall but that of males studying full-time kept climbing.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ trong bài
received full-time and part-time educationnhận được giáo dục toàn thời gian và bán thời gianhow many males and females received full-time and part-time education
dropped moderatelygiảm vừa phảiit dropped moderately to around 820 million
rising slightlytăng nhẹbefore rising slightly to 850 million
by contrastngược lạiby contrast, there was an upward trend in the number of women
upward trendxu hướng tăngthere was an upward trend in the number of women
taking part-time studyhọc bán thời gianwomen taking part-time study
overtakingvượt quaovertaking that for men by 200 million
enrolling in full-time further educationđăng ký học toàn thời gian nâng caopeople enrolling in full-time further education
saw a riseđã tăngthe number of both genders saw a rise
initiallyban đầuinitially, around 100 million men
noticeable risetăng đáng chú ýa noticeable rise were recorded in both genders
recordedghi nhậna noticeable rise were recorded in both genders.
regardless ofbất kểregardless of genders in all three periods
experienced a growthđã trải qua sự tăng trưởngthe figures for both types of female students experienced a growth
general fallgiảm chungthe number of male part-timers saw a general fall
kept climbingtiếp tục tăngthe number of males studying full-time kept climbing

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những từ vựng được tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS