Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart (Phần 68)

11
bai-mau-ielts-writing-task-1-dang-bar-chart-phan-68

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ cột (bar chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart. Cùng đến với Phần 68 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart

The chart below shows the percentages of waste dealt with in different methods in four European countries.Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Bar chart

Introduction

The bar chart illustrates how waste is disposed of with four different methods in four European countries.

Overview

Overall, although most countries favour the landfill method of waste disposal, an imbalanced reliance on the four methods of dealing with waste is still recorded across all countries.

Body Paragraph 1

Landfill is by far the most popular way in the majority of countries, namely the UK, Spain and Italy, with each dealing with 75%, 55% and 45% of their waste using this approach. However, the landfilled waste in the Netherlands only represents 5% of the methods of dealing with waste. Interestingly, the Netherlands is the country which burns the largest percentage of its waste, at 45%, while incineration is the least favourite method for Britain, whose figure is approximately only 5%. For Italy, just under 30% of its waste is burnt, which is about 15% higher than that in Spain.

Body Paragraph 2

In terms of waste disposal through biological treatment, it accounts for 30% in Spain, 22% in the Netherlands and a similar percentage in the UK and Italy, at 9% and 7% respectively. The Netherlands and Italy perform better in recycling waste than Britain: 30% of the total waste in the Netherlands and Italy is recycled, whereas only 10% and 15% is dealt with in this method in Spain and Britain.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng, Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ trong bài
waste disposalxử lý chất thảiThe bar chart illustrates how waste is disposed of… (Biểu đồ cột minh họa cách chất thải được xử lý…)
different methodsphương pháp khác nhau…with four different methods… (…bằng bốn phương pháp khác nhau…)
imbalanced reliancesự phụ thuộc không cân đốian imbalanced reliance on the four methods… (sự phụ thuộc không cân đối vào bốn phương pháp…)
dealing with wastexử lý chất thảimethods of dealing with waste. (phương pháp xử lý chất thải.)
using this approachsử dụng phương pháp nàydealing with 75%, 55% and 45% of their waste using this approach. (xử lý 75%, 55% và 45% chất thải của họ bằng phương pháp này.)
representsđại diện cho, chiếm…landfilled waste in the Netherlands only represents 5%. (chất thải chôn lấp ở Hà Lan chỉ chiếm 5%.)
incinerationsự đốt cháy…incineration is the least favourite method for Britain… (sự đốt cháy là phương pháp ít được ưa chuộng nhất ở Anh…)
accounts forchiếmit accounts for 30% in Spain. (nó chiếm 30% ở Tây Ban Nha.)
perform betterthực hiện tốt hơnThe Netherlands and Italy perform better in recycling waste… (Hà Lan và Ý thực hiện tốt hơn trong việc tái chế chất thải…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS