Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 4)

10
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 4)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Map (bản đồ) luôn là một dạng đề gây đau đầu cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Map. Cùng đến với Phần 4 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Map

The diagram below shows the process of pumping up clean drinking water by using solar power. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words. 

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map

Introduction

The flow chart shows how solar energy is used to pump water for a village.

Overview

In general, there are three components: a solar panel, an underground bore with a water pump inside, and a tank for storing the water. The process utilizes the energy drawn from the sun to pump up water from underground, which is a simple and environment-friendly procedure.

Body Paragraph 1

The operation first involves setting up solar panels that face the sun and derive energy by using photovoltaic cells. We will then transfer the energy into DC electricity to power the underground process. The current actively pumps water through the grid to a pump suspended below the water level in an underground bore. This pump stores water in advance.

Body Paragraph 2

DC power pumps the water up from the underground well into an outlet pipe, which then runs the water into a tank on the ground nearby. Another set of pipe, set in the tank, will take the water to a village, where fresh water is provided to the residents.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
solar energynăng lượng mặt trờiThe process utilizes solar energy to pump water for a village. (Quá trình sử dụng năng lượng mặt trời để bơm nước cho làng.)
utilizesử dụngThe process utilizes the energy drawn from the sun… (Quá trình sử dụng năng lượng mặt trời…)
photovoltaic cellspin mặt trời…facing the sun and derive energy by using photovoltaic cells. (…hướng về mặt trời và lấy năng lượng bằng cách sử dụng pin mặt trời.)
componentsthành phầnIn general, there are three components: a solar panel, an underground bore… (Nhìn chung, có ba bộ phận: một tấm pin mặt trời, một lỗ khoan ngầm…)
DC electricitydòng điện một chiềuWe will then transfer the energy into DC electricity to power… (Năng lượng này sau đó sẽ được chuyển thành dòng điện một chiều…)
underground boregiếng khoan ngầm…below the water level in an underground bore. (…dưới mực nước trong một lỗ giếng khoan ngầm.)
suspendedtreo…a water pump which is suspended below the water level… (một máy bơm được treo dưới mực nước…)
outlet pipeống xảDC power pumps the water up from the underground well into an outlet pipe… (Nguồn điện một chiềusau đó sẽ bơm nước lên … vào một ống xả…)
set uplắp đặtThe operation first involves setting up solar panels… (Hoạt động đầu tiên liên quan đến việc lắp đặt các tấm pin mặt trời…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS