Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 5)

9
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 5)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Map (bản đồ) luôn là một dạng đề gây đau đầu cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Map. Cùng đến với Phần 5 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Map

The diagram below shows how rainwater is collected for the use of drinking water in an Australian town. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words. 

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map

Introduction

The flow chart illustrates the procedures for collecting and handling rainwater, which are mainly to generate drinking water for the public in an Australian town.

Body Paragraph 1

The diagram shows that the roof’s shape guarantees rainwater drips from the eaves and reaches the drain system. In the following stage, rainwater flows through underground sewage lines and then a filter cleanses it of impurities.

Body Paragraph 2

After preliminary treatment, we then convey rainwater through pipelines before storing it in the container. The next step is employing chemicals to dispose of the delivered rainwater in the process of water treatment. In the final procedure, it is the converted drinking water that runs into pipelines and therefore caters for daily household demand.

Conclusion

Overall, several treatments transform the collected rainwater into drinking water through the simple process outlined above.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
collect and handle rainwaterthu gom và xử lý nước mưaThe flowchart illustrates the procedures for collecting and handling rainwater… (Biểu đồ luồng trình bày các quy trình để thu gom và xử lý nước mưa…)
guaranteeđảm bảothe roof’s shape guarantees rainwater drips… (Hình dạng mái nhà đảm bảo nước mưa có thể nhỏ xuống…)
eavesmái hiên…from the eaves and reaches the drain system. (…nhỏ xuống từ mái hiên cho đến khi đến hệ thống thoát nước.)
drain systemhệ thống thoát nước…reaches the drain system. (…chạm tới hệ thống thoát nước.)
impuritiestạp chất…then a filter cleanses it of impurities. (…nơi các tạp chất có thể được loại bỏ.)
preliminary treatmentxử lý sơ bộAfter preliminary treatment, we then convey rainwater… (Sau khi xử lý sơ bộ, chúng ta vận chuyển nước mưa…)
conveyvận chuyểnAfter preliminary treatment, we then convey rainwater… (Sau khi xử lý sơ bộ, chúng ta vận chuyển nước mưa…)
employsử dụngThe next step is employing chemicals… (Bước tiếp theo là sử dụng các hóa chất…)
dispose ofloại bỏ…employing chemicals to dispose of the delivered rainwater… (sử dụng các hóa chất để loại bỏ nước mưa được đưa đến…)
cater forđáp ứng…therefore caters for daily household demand. (…do đó đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hộ gia đình.)
transformchuyển đổiOverall, several treatments transform the collected rainwater… (Nhìn chung, một số phương pháp xử lý biến đổi nước mưa thu được…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS