Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 8)

6
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 8)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Map (bản đồ) luôn là một dạng đề gây đau đầu cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Map. Cùng đến với Phần 8 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Map

The diagram below shows the structure of a home smokery and how it works. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map

Introduction

The diagram illustrates the components of a home smoker and how it is then used in the process of making smoked fish.

Overview

Overall, the home smoker mainly consists of two rectangular chambers under the ground level to ventilate air and produce smoke, and one firebox above to smoke the fish. The process of making smoked fish needs fresh air, wood smoke and various fish high up the firebox.

Body Paragraph

In the first stage, the lid on the first chamber is open so that natural air can pass through and then move forward along the tunnel of the smoker. Meanwhile, the stacked logs are smoldering and burning on the fire with the assistance of clean air, thereby volumes of smoke is generated. By creating an enclosed environment, the lid on the top must be closed so there would be no smoke letting out. Following this, the smoke travels into the firebox on the ground through a narrow pipe connected to the underground chamber. The last stage is carried out where a variety of fish hung on the firebox are heated for many hours until the fish are infused with truly smokey flavor.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
home smokermáy hun khói gia đìnhThe diagram illustrates the components of a home smoker… (Biểu đồ minh họa các thành phần của một máy hun khói gia đình).
rectangular chambersbuồng hình chữ nhật…consists of two rectangular chambers under the ground level (bao gồm hai buồng hình chữ nhật dưới mặt đất).
ventilatethông gió…to ventilate air and produce smoke. (…hai buồng hình chữ nhật dưới mặt đất để thông gió và tạo khói).
stacked logscác khúc gỗ được xếp chồng lên nhauThe stacked logs are smoldering… (Các khúc gỗ được xếp chồng lên nhau…).
smolderâm ỉThe stacked logs are smoldering and burning on the fire… (Các khúc gỗ được xếp chồng lên nhau đang âm ỉ và cháy trên lửa…).
enclosed environmentmôi trường kínBy creating an enclosed environment, the lid on the top… (Bằng cách tạo ra một môi trường kín, nắp ở phía trên…).
narrow pipeống hẹpThe smoke travels into the firebox on the ground through a narrow pipe… (Khói đi vào hộp lửa trên mặt đất qua một ống hẹp nối với buồng ngầm).
hung ontreo trêna variety of fish hung on the firebox are heated for many hours… (Nhiều loại cá được treo trên hộp lửa và được hun nóng trong nhiều giờ…).
are infused withthấm…until the fish are infused with truly smokey flavor. (…cho đến khi cá thực sự được thấm hương khói).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS