Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map (Phần 9)

10

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Map (bản đồ) luôn là một dạng đề gây đau đầu cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Map. Cùng đến với Phần 9 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Map

The diagram below gives information about the recycling of aluminium cans and relevant products. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Map

Introduction

The diagram illustrates the aluminium recycling cycle.

Overview

Overall, the full cycle can be said to start and end with aluminium as an ingot unit.

Body Paragraph 1

The first phase of the cycle is the transformation of the aluminium ingots into usable consumer products. To start this process, the ingots are pressed in a reversing mill to form more pliable sheets of aluminium. The manufacturing process then actively turns the sheets into various aluminium consumer products such as foil and cans. At this point, not all of the aluminium will be used; a portion will end up as scrap.

Body Paragraph 2

Then, after each consumer product has fulfilled its function, consumers will discard it into Bluebox waste bins for collection and recycling. Both the used products from the Bluebox collection and the plant process scrap will be brought to a melting furnace.

Body Paragraph 3

The final stage of this process is the casting of new aluminium ingots from the hot liquid-form aluminium. After that, new aluminium ingots are produced and the cycle can start afresh.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
aluminium recycling cyclechu trình tái chế nhômThe diagram illustrates the aluminium recycling cycle. (Biểu đồ minh họa chu trình tái chế nhôm).
ingot unitđơn vị thỏiOverall, the full cycle can be … as an ingot unit. (Nhìn chung, toàn bộ chu trình … nhôm dưới dạng thỏi).
pliable sheetstấm kim loại dễ uốnTo start this process, … to form more pliable sheets of aluminium. (Để bắt đầu quá trình này, … để tạo thành các tấm nhôm dễ uốn hơn).
scrapphế liệuAt this point, … a portion will end up as scrap.. (Một phần sẽ trở thành phế liệu).
be discardedbị loại bỏThen, … consumers will discard it into Bluebox. (Sản phẩn sẽ được thải bỏ vào thùng rác Bluebox).
fulfill its functionhoàn thành chức năngAfter each consumer product has fulfilled its function, … (Sau khi mỗi sản phẩm tiêu dùng hoàn thành chức năng của nó).
melting furnacelò nung chảy…the plant process scrap will be brought to a melting furnace. (…phế liệu từ quá trình sản xuất sẽ được đưa đến lò nung chảy)
hot liquid-form aluminiumnhôm nóng dạng lỏngThe final stage, … from the hot liquid-form aluminium. (Giai đoạn cuối cùng, … từ nhôm nóng dạng lỏng).
start afreshbắt đầu lại một lần nữaAfter that, new aluminium ingots … can start afresh. (Sau đó, các thỏi nhôm mới … có thể bắt đầu lại lần nữa.)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS