Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart (Phần 18)

12
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart (Phần 18)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ tròn (Pie chart). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 18 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart

The pie charts below showthe percentage of exports from three countries to four different regions in 2004. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie chart

Introduction

The pie chart illustrates where three Latin American countries, namely Argentina, Chile and Mexico exported their products to in the year 2004.

Overview

Overall, while Mexico and Argentina exported a higher percentage of their products to the USA, Chile exported its products to other regions..

Body paragraph 1

Mexico regarded the USA as its major destination, with 87% of products exported to this country. There were 41% of products in Argentina exported to the US, and the figure was twice higher than that for Chile, at 21%. In terms of the exports to other Latin regions, 24% in Chile, 18% in Argentina and 6% in Mexico were sold to such areas.

Body paragraph 2

It is interesting to see that the percentages of exports to Europe in Chile and Argentina were almost the same, at 19% and 18%, which was three times higher than that in Mexico. While Chile and Argentina shared a similar proportion of goods exported to other regions, at 36% and 31% respectively, exports to other regions only accounted for 5% in Mexico.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
Latin American countriesCác nước Mỹ LatinThe pie chart illustrates where three Latin American countries, namely Argentina, Chile and Mexico exported their products to in the year 2004.
major destinationĐiểm đến chínhMexico regarded the USA as its major destination, with 87% of products exported to this country.
exports to other Latin regionsXuất khẩu sang các khu vực Latin khácIn terms of the exports to other Latin regions, 24% in Chile, 18% in Argentina and 6% in Mexico
twice higherGấp đôithe figure was twice higher than that for Chile, at 21%

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS