Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 10)

15
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 10)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 10 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The pie charts below show the age groups of the users on social media in Australia in 2011. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts compare user distribution patterns based on three different social media in Australia in 2011.

Overview

Overall, the young and middle-aged were the main components of social media users, while the elders showed little interest.

Body Paragraph 1

According to the diagram, in terms of Facebook, users aged between 18 and 34 occupied the largest proportion, at up to 29%, followed by subscribers in the age group of 35-49, reaching 28%. The figures for the other age groups were relatively lower, among which senior users at the age of 65 and over constituted the least share (merely 10%).

Body Paragraph 2

A similar pattern can be seen among YouTube users, with 30% aged between 18 and 34 and 26% aged between 35 and 49, ranking first and second among all the age categories. The data for the age group of 10-17 was roughly similar to that for the age group of 50-64 and 65+ as combined together.

Body Paragraph 3

As to the Twitter user distribution, the largest percentage belonged to the middle-aged group, with 40% of users being 35-49, a bit higher than that of users at the age of 18-34 (29%). Although only a small part of Twitter subscribers were in the 50-64 age bracket, senior users aged over 65 were still ranked last.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
user distribution patternsphân bố người dùngThe pie charts compare user distribution patterns based on three different social media… (Biểu đồ hình tròn so sánh phân bố người dùng dựa trên ba nền tảng truyền thông xã hội…)
subscribersngười đăng ký…subscribers in the age group of 35-49… (Người đăng ký trong nhóm tuổi từ 35-49…)
relativelytương đốiThe figures for the other age groups were relatively lower… (Số liệu của các nhóm tuổi khác thấp hơn tương đối…)
constitutecấu thànhsenior users at the age of 65 and over constituted the least share. (Người dùng cao tuổi từ 65 trở lên chiếm tỷ lệ thấp nhất).
a similar patternmột mô hình tương tựA similar pattern can be seen among YouTube users… (Một mô hình tương tự có thể được thấy ở những người dùng YouTube…)
roughly similar toxấp xỉ vớiThe data for the age group of 10-17 was roughly similar to that for the age group of 50-64… (Dữ liệu của nhóm tuổi 10-17 xấp xỉ với dữ liệu của nhóm tuổi 50-64)…
middle-aged groupnhóm tuổi trung niênThe largest percentage belonged to the middle-aged group… (Tỷ lệ phần trăm lớn nhất thuộc về nhóm tuổi trung niên).
the main componentsthành phần chínhyoung and middle-aged were the main components of social media users… (người trẻ và trung niên là thành phần chính của người dùng mạng xã hội…)
senior usersngười dùng cao tuổi…among which senior users at the age of 65 and over constituted the least share… (Trong đó, người dùng cao tuổi ở độ tuổi từ 65 trở lên chiếm tỷ lệ thấp nhất).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS