Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 3)

13
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 3)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 3 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The charts show the sources of the electricity produced in four countries between 2003 and 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts compare the proportion of three different energy sources used to produce electricity in four countries over five years from 2003 to 2008.

Overview

Overall, India relied heavily on fossil fuel for power generation, while hydropower was the most popular source in Morocco. It is clear that all four countries utilized fossil fuel and hydropower, but Morocco and Vietnam did not apply nuclear power in producing electricity.

Body Paragraph 1

As can be seen from the pie charts, fossil fuel made up the largest proportion of total electricity manufactured in India, reaching as much as 82%. Following this country was Vietnam, where fossil fuel contributed to more than half of total energy consumption. By contrast, Sweden and Morocco had an extremely low rate of fossil fuel, at only 4% and 5% respectively.

Body Paragraph 2

Concerning Morocco, hydropower constituted 95% of the total power generation, against the lowest share 14% in India. Sweden and Vietnam used a similar proportion of hydropower, at 52% and 44% respectively. It is worth noting that only Sweden and India exploited nuclear power, but the proportion disparity was huge. The quantity of nuclear power in Sweden stood at 44%, while a mere 4% of this source was supplied for India.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
relied heavily onphụ thuộc rất nhiều vàoIndia relied heavily on fossil fuel for power generation… (India phụ thuộc rất nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện).
hydropowerthủy điệnhydropower was the most popular source.. (thủy điện là nguồn phổ biến nhất).
total electricity manufacturedtổng sản lượng điệnreaching as much as 82% of total electricity manufactured… (đạt tới 82% tổng sản lượng điện).
made upchiếmfossil fuel made up the largest proportion… (nhiên liệu hóa thạch chiếm tỷ trọng lớn nhất).
exploitedkhai tháconly Sweden and India exploited nuclear power… (chỉ Thụy Điển và Ấn Độ khai thác năng lượng hạt nhân).
proportion disparitysự chênh lệch về tỷ lệbut the proportion disparity was huge… (nhưng sự chênh lệch về tỷ lệ là rất lớn).
It is worth noting thatđáng chú ýIt is worth noting that only Sweden and India exploited nuclear power… (Đáng chú ý là chỉ Thụy Điển và Ấn Độ khai thác năng lượng hạt nhân).
fossil fuelnhiên liệu hóa thạchall four countries utilized fossil fuel… (tất cả bốn quốc gia đều sử dụng nhiên liệu hóa thạch).
nuclear powernăng lượng hạt nhânMorocco and Vietnam did not apply nuclear power… (Ma-rốc và Việt Nam không sử dụng năng lượng hạt nhân).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS