Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 4)

13
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 4)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 4 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The pie charts give information about the world forests and timber production in five different regions. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts give information about the distribution of world forests on five continents and how much timber they produce.

Overview

Overall, it is readily apparent that North America accounts for a large proportion of world forests and timber production. While Africa possesses the largest share in world forests, its timber production is the most unproductive among the five regions despite its large area.

Body Paragraph 1

In terms of world forests, Africa constitutes the largest proportion (27%), followed by North America which amounts to a quarter of the world’s green zone. By contrast, Asia has the most modest forest coverage, constituting only 14% of the global total. The figure is marginally lower at 16% for South America and moderately higher at 18% for Europe. 

Body Paragraph 2

Regarding timber production, North America stands out as having far more timber than the other four regions, representing 30%. On the other hand, the lowest share of timber output is assigned to Africa (9%), which is half of the figure in Asia. It is clear that South America and Europe generate nearly the same proportion of timber, at 23% and 20% respectively.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
readily apparentdễ dàng nhận thấyOverall, it is readily apparent that North America accounts for… (Nhìn chung, rất dễ nhận thấy rằng Bắc Mỹ chiếm…)
unproductivekhông hiệu quảtimber production is the most unproductive… (Sản xuất gỗ là kém hiệu quả nhất).
modestkhiêm tốnBy contrast, Asia has the most modest forest coverage… (Ngược lại, Châu Á có độ che phủ rừng khiêm tốn nhất…)
marginallyđôi chút, hơiThe figure is marginally lower at 16% for South America… (Con số này thấp hơn một chút ở mức 16% đối với Nam Mỹ…)
moderatelyvừa phảimoderately higher at 18% for Europe (vừa phải cao hơn ở mức 18% đối với Châu Âu)
stand outnổi bậtNorth America stands out as having far more timber… (Bắc Mỹ nổi bật là có nhiều gỗ hơn nhiều…)
outputsản lượngThe lowest share of timber output is assigned to Africa… (Sản lượng gỗ khai thác thấp nhất thuộc về Châu Phi…)
assigned tođược phân bổ choThe lowest share of timber output is assigned to Africa… (Sản lượng gỗ khai thác thấp nhất được phân bổ cho Châu Phi…)
generatesản xuấtSouth America and Europe generate nearly the same proportion of timber… (Nam Mỹ và Châu Âu sản xuất gần như cùng tỷ lệ gỗ…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS