Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 6)

16
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 6)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 6 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The charts below show the proportion of holidaymakers using four different types of accommodations in three different years. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts compare the choices of accommodation when people took holidays in three separate years – 1988, 1998 and 2008.

Overview

Overall, although a large percentage of travelers still preferred to stay with people they know, the choice of renting an apartment had attracted more holidaymakers over the two decades.

Body Paragraph 1

In 1988, more than half (52%) of travelers chose to stay at their friends’ or family’s place, which was twice as many as the proportion of those who decided to camp outside, at 26%.  The third preferable choice of accommodation turned out to be hotels which held 15% of tourists in this year. Only a small proportion (7%) of holiday makers tended to rent an apartment.

Body Paragraph 2

10 years later, staying with acquaintances remained as the main choice, whereas hotels and rented apartments attracted a higher proportion of travelers than in 1988, at 22% and 11% respectively. The percentage of campers had reduced by half.

Body Paragraph 3

This situation had obviously changed in 2008, when 22% of tourists accommodated themselves in a rented apartment, twice as many as the proportion of this group in 1998, while 44% lived with family members and friends, 10% lower than in 1998. Hotels and camping sites did not see any increase in their market share.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
preferable choicelựa chọn được ưu tiênThe third preferable choice of accommodation turned out to be hotels… (Lựa chọn chỗ ở được ưu tiên thứ ba hóa ra là khách sạn).
turn out to behóa ra làThe third preferable choice of accommodation turned out to be hotels… (Lựa chọn chỗ ở được ưu tiên thứ ba hóa ra là khách sạn).
acquaintancengười quen10 years later, staying with acquaintance remained as the main choice, … (10 năm sau, ở với người quen vẫn là lựa chọn chính, …)
attractthu hút…hotels and rented apartments attracted a higher proportion of travelers than in 1988, … (…khách sạn và căn hộ cho thuê thu hút tỷ lệ du khách cao hơn so với năm 1988, …)
market sharethị phầnHotels and camping sites did not see any increase in their market share. (Khách sạn và địa điểm cắm trại không thấy bất kỳ sự gia tăng nào về thị phần của họ.)
reduce by halfgiảm một nửaThe percentage of campers had reduced by half. (Tỷ lệ người cắm trại đã giảm đi một nửa).
take holidaysđi nghỉ mátIn 1988, more than half (52%) of travelers took holidays in three separate years… (Năm 1988, hơn một nửa (52%) khách du lịch đã đi nghỉ mát trong ba năm riêng biệt).
holiday makersngười đi nghỉ máta small proportion of holiday makers… (một tỷ lệ nhỏ người đi nghỉ mát).
accommodated themselvestự tìm chỗ ởtourists accommodated themselves in a rented apartment… (du khách tự tìm chỗ ở trong một căn hộ cho thuê).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS