Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 7)

9
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 7)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 7 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The charts show the sources of the electricity produced in four countries in 2008. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts compare the proportion of three different energy sources used to produce electricity in four countries in 2008.

Overview

Overall, India relied heavily on fossil fuel for power generation, while hydropower was the most popular source in Morocco. It is clear that all four countries utilized fossil fuel and hydropower, but Morocco and Vietnam did not apply nuclear power in producing electricity. 

Body Paragraph 1

As can be seen from the pie charts, fossil fuel made up the largest proportion of total electricity manufactured in India, reaching as much as 82%. Following this country was Vietnam, where fossil fuel contributed to more than half of total energy consumption. By contrast, Sweden and Morocco had an extremely low rate of fossil fuel, at only 4% and 5% respectively..

Body Paragraph 2

Concerning Morocco, hydropower constituted 95% of the total power generation, against the lowest share 14% in India. Sweden and Vietnam used a similar proportion of hydropower, at 52% and 44% respectively. It is worth noting that only Sweden and India exploited nuclear power, but the proportion disparity was huge. The quantity of nuclear power in Sweden stood at 44%, while a mere 4% of this source was supplied for India.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
relied heavily onphụ thuộc nhiều vàoIndia relied heavily on fossil fuel for power generation… (India phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện).
power generationsản xuất điệnthe most popular source in Morocco for power generation…(nguồn năng lượng phổ biến nhất ở Morocco để sản xuất điện).
made up the largest proportion ofchiếm tỷ trọng lớn nhấtfossil fuel made up the largest proportion of total electricity…(nhiên liệu hóa thạch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng điện).
contributed tođóng gópfossil fuel contributed to more than half… (nhiên liệu hóa thạch đóng góp hơn một nửa).
constitutedchiếm…hydropower constituted 95%. (thủy điện chiếm 95%).
sharetỷ trọng…the lowest share 14%. (tỷ trọng thấp nhất 14%).
a similar proportion ofmột tỷ lệ tương tựSweden and Vietnam used a similar proportion of hydropower. (Thụy Điển và Việt Nam sử dụng tỷ lệ thủy điện tương tự).
exploitedkhai thác…only Sweden and India exploited nuclear power. (chỉ Thụy Điển và Ấn Độ khai thác năng lượng hạt nhân).
the proportion disparitysự chênh lệch về tỷ lệ…the proportion disparity was huge. (sự chênh lệch về tỷ lệ là rất lớn).
merechỉ 4%…a mere 4% of this source was supplied. (chỉ 4% nguồn này được cung cấp).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS