Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart (Phần 8)

17

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ thường xuyên bắt gặp dạng đề Pie Chart (biểu đồ tròn). Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart. Cùng đến với Phần 8 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

The charts below give information about why people visited public libraries in Britain in 1991 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Pie Chart

Introduction

The pie charts compare the main reasons for which residents visited public libraries in Britain during the period from 1991 to 2000.

Overview

Overall, people who went to public libraries for borrowing and returning books always accounted for the largest share, while higher proportions of residents visited there for the reasons of obtaining information or borrowing and returning videos. 

Body Paragraph 1

According to the pie charts, people who visited public libraries for borrowing and returning books occupied the largest proportion over the decade, although the percentage decreased from 65% in 1991 to 55% in 2000. The ten years also witnessed a dramatic decrease in the figure for those who went to public libraries to read newspapers and magazines, with merely 5% of residents choosing this option in 2000. Similarly, a lower percentage of people opted to study in public libraries, showing a significant drop of 8%.

Body Paragraph 2

By contrast, as can be seen from the pie charts, the data for residents obtaining information in public libraries almost doubled over the period, at up to 20% in 2000 in contrast to only 10% in 1991. It is worth noting that there also existed 18% of people going to public libraries in order to borrow and return videos in 2000.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
public librarythư viện công cộngPeople who visited public libraries for borrowing and returning books… (Những người đến thư viện công cộng để mượn và trả sách…)
occupied the largest proportionchiếm tỷ trọng lớn nhất…and returning books occupied the largest proportion over the decade. (Những người đến thư viện công cộng để mượn và trả sách chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thập kỷ qua).
a dramatic decreasesự giảm mạnhThe ten years also witnessed a dramatic decrease in the figure… (Mười năm qua cũng chứng kiến sự giảm mạnh về…)
opt tolựa chọnSimilarly, a lower percentage of people opted to study in public libraries. (Tương tự, tỷ lệ người chọn học tập tại thư viện công cộng cũng giảm).
merelychỉ…with merely 5% of residents choosing this option in 2000. (chỉ với 5% cư dân chọn lựa hình thức này vào năm 2000).
by contrasttrái ngược vớiBy contrast, as can be seen from the pie charts, the data for residents obtaining information… (Trái ngược với điều đó, theo như biểu đồ hình tròn, dữ liệu về cư dân…).
accounted forchiếm…always accounted for the largest share. (luôn chiếm phần lớn nhất).
in order tođể…18% of people going to public libraries in order to borrow and return videos in 2000. (18% người đến thư viện công cộng để mượn và trả video trong năm 2000).
witnesschứng kiếnThe ten years also witnessed a dramatic decrease… (mười năm qua cũng chứng kiến sự giảm mạnh).
doublegấp đôiThe data for residents obtaining information in public libraries almost doubled… (Dữ liệu về cư dân đến thư viện để lấy thông tin gần như tăng gấp đôi).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS