Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 12)

10
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 12)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ Quy trình (Process). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process. Cùng đến với Phần 12 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

The maps below show the Bell Hill farm in 1976 and the changes that took place in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process

Introduction

The two maps give information about how the Bell Hill Farm was transformed into an Environment Centre from 1976 to 2006.

Overview

In general, the size of this area neither expanded nor contracted, but most facilities have been rebuilt and renovated, except for the farmhouse.

Body paragraph 1

In 1976, a large circular farmyard was located at the centre of the Bell Hill Farm, with a T-road adjacent to it on the west side. To the northern part of the farmyard was a barn for keeping corn, on both sides of which stood a storehouse and a cowshed. Additionally, a wooden farmhouse was situated to the south side of the farmyard, with chickens nearby.

Body paragraph 2

Regarding the Environment Centre map in 2006, several significant changes were made in this area over the years. The most obvious feature is that the previous farmyard was developed into a recreational area. On the north-west corner, the storage was demolished to make way for a parking area. Similarly, a multimedia room was built on the previously existing Barn. On top of that, the cowshed and chickens back in 1976 were substituted with a two-story student housing. It is worth noticing that the farmhouse and T-road were not knocked down or repositioned.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
rebuilt and renovatedđược xây dựng lại và cải tạo…most facilities have been rebuilt and renovated (phần lớn các cơ sở đã được xây dựng lại và cải tạo)
farmyardsân trang trạiA large circular farmyard was located… (Một sân trang trại hình tròn lớn nằm ở…)
adjacent togiáp với…a T-road adjacent to it on the west side (một con đường chữ T giáp với nó ở phía tây)
barnnhà kho chứa lúa…a barn for keeping corn (chuồng lúa để chứa ngô)
cowshedchuồng bò…a cowshed (chuồng bò)
wooden farmhousetrang trại bằng gỗ…a wooden farmhouse (trang trại bằng gỗ)
make way fornhường chỗ cho…demolished to make way for a parking area (bị phá bỏ để nhường chỗ cho bãi đậu xe)
substitutedđược thay thế…the cowshed and chickens…were substituted with a two-story student housing (chuồng bò và chuồng gà…đã được thay thế bằng khu nhà sinh viên hai tầng)
knocked downbị phá dỡIt is worth noticing that the farmhouse and T-road were not knocked down or repositioned (Điều đáng chú ý là trang trại và đường chữ T không bị phá dỡ hoặc di dời)
repositionedđược di dời…not knocked down or repositioned (không bị phá dỡ hoặc di dời)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS