Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 16)

11
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 16)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ Quy trình (Process). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process. Cùng đến với Phần 16 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

The diagram below shows how an office building looks at present and its future building plan. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process

Introduction

The two office site plans above demonstrate the changes that will occur as part of an office refurbishment. These drawings illustrate the current state and future state of the office area allocation including the size and purpose of outdoor space.

Overview

An evaluation of the changes to the office design show a better utilisation of space for offices and communal areas.

Body paragraph 1

Based on the development plan, the primary changes to the office entail the addition of a large meeting area and the removal of the kitchen and canteen. In order to make space for the meeting area, half of the outdoor area will be converted to building floor space. A coffee machine and WCs will be located in an adjacent section to the meeting area.

Body paragraph 2

Some aspects of the design will remain the same. The outdoor section on the left side of the plan will be retained however it will be repurposed as a common seating area. There will still be four offices after the refurbishment, though two of these will be enlarged by reclaiming area previously occupied by the kitchen and canteen.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
office site plansbản vẽ mặt bằng văn phòngThe two office site plans above demonstrate the changes… (Hai bản vẽ mặt bằng văn phòng ở trên minh họa những thay đổi…)
addition ofsự bổ sung thêm…the addition of a large meeting area (sự bổ sung thêm một khu vực họp lớn)
removal ofsự loại bỏ…the removal of the kitchen and canteen (sự loại bỏ nhà bếp và căng tin)
in order to make space forđể dành chỗ choIn order to make space for the meeting area… (Để dành chỗ cho khu vực họp…)
adjacent sectionkhu vực liền kềA coffee machine and WCs will be located in an adjacent section to the meeting area (Máy pha cà phê và WC sẽ được đặt ở khu vực liền kề với khu vực họp)
reclaiminglấy lại…by reclaiming area previously occupied… (bằng cách lấy lại khu vực trước đây bị chiếm bởi…)
better utilisation of spacetận dụng không gian tốt hơn…show a better utilisation of space for offices and communal areas (cho thấy việc tận dụng không gian tốt hơn cho văn phòng và khu vực chung)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS