Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 8)

12
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process (Phần 8)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là biểu đồ Quy trình (Process). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process. Cùng đến với Phần 8 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Process

The plans show the room layouts for training session for up ten people and more than ten people. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Process

Introduction

The diagrams illustrate two different room designs which will be used for the training sessions.

Overview

Overall, the main difference between Plan A and Plan B is the capacity and seating arrangements. The style on plan A, while accommodating fewer people, seems to be more spacious than the layout on Plan B.

Body paragraph 1

Looking at Plan A, three tables are placed in the center of the room forming a U-shape, surrounded by 10 chairs. This arrangement allows participants to face each other, so the presenter has space to move around the room. By contrast, Plan B consists of rows of fixed seating for a training room. Three small rectangular tables are arranged in the south area, with three pairs of chairs opposite each other. In this way, the walkways between the tables are very narrow.

Body paragraph 2

On plan A, the whiteboard is disposed near the entrance, side by side with the presenter’s chair ahead of the audience. Morning tea is served on a counter at the back. On Plan B, however, the whiteboard stands behind the presenter’s chair and morning tea is offered in the northwest corner near the entrance.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
main differenceđiểm khác biệt chínhOverall, the main difference between Plan A and Plan B is the capacity and seating arrangements (Nhìn chung, điểm khác biệt chính giữa Phương án A và Phương án B là sức chứa và cách bố trí chỗ ngồi)
U-shapehình chữ Uthree tables are placed in the center of the room forming a U-shape (ba bàn được đặt ở trung tâm phòng tạo thành hình chữ U)
surrounded byđược bao quanh bởisurrounded by 10 chairs (được bao quanh bởi 10 chiếc ghế)
face each otherđối mặt với nhauThis arrangement allows participants to face each other (Sự sắp xếp này cho phép người tham gia đối mặt với nhau)
move around the roomdi chuyển xung quanh phòngthe presenter has space to move around the room (người thuyết trình có không gian để di chuyển xung quanh phòng)
fixed seatingchỗ ngồi cố địnhPlan B consists of rows of fixed seating (Phương án B bao gồm các dãy ghế ngồi cố định)
side by side withcạnh…whiteboard is disposed near the entrance, side by side with the presenter’s chair (bảng trắng được đặt gần lối vào, cạnh ghế của người thuyết trình)
northwest cornergóc tây bắcmorning tea is offered in the northwest corner near the entrance (trà buổi sáng được phục vụ ở góc tây bắc gần lối vào)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS