Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 11)

9
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 11)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là Bảng biểu (Table). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table. Cùng đến với Phần 11 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table below shows the percentage of working men and women in different areas of employment in one country in 1986, 1996 and 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table illustrates the percentages of male and female employment across four sectors: catering, banking, manufacturing industry, and education, during the years 1986, 1996, and 2006.

Overview

Overall, manufacturing industry saw the greatest decline in employment rates, while women dominated education sector.

Body paragraph 1

Within the manufacturing industry, male employment started at a relatively high level of 32% in 1986 but declined to 21% in 1996 and further dropped to 17% in 2006. Women’s participation in this field was consistently lower than men, with a continuous fall from 18% to 6% during the same period. By contrast, in the education sector, female employment was reported to be significantly higher than male, with figures of 33%, 35%, and 38% for the respective years. Male employment remained relatively low in this area, ranging from 13% to 15% across the three years.

Body paragraph 2

In the catering sector, women consistently represented a slightly higher proportion, maintaining a steady 26% throughout the years, while male employment started at 16% in 1986 and rose marginally to 22% in both 1996 and 2006. For the banking industry, both male and female employment experienced substantial growth. The proportion of men employed in this field rose from 11% in 1986 to 20% in 1996, reaching 21% in 2006. Women’s participation increased by 7% throughout the two decades.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
further dropped togiảm tiếp xuống cònmale employment started at a relatively high level of 32% in 1986 but declined to 21% in 1996 and further dropped to 17% in 2006 (việc làm của nam giới bắt đầu ở mức tương đối cao 32% vào năm 1986 nhưng giảm xuống còn 21% vào năm 1996 và tiếp tục giảm tiếp xuống còn 17% vào năm 2006)
consistently lower thanthấp hơn một cách nhất quánWomen’s participation in this field was consistently lower than men, with a continuous fall from 18% to 6% during the same period (sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực này thấp hơn nam giới một cách nhất quán, với mức giảm liên tục từ 18% xuống còn 6% trong cùng khoảng thời gian)
remained relatively lowvẫn tương đối thấpMale employment remained relatively low in this area, ranging from 13% to 15% across the three years (việc làm của nam giới vẫn tương đối thấp trong lĩnh vực này, dao động từ 13% đến 15% trong ba năm)
consistently representedđại diện một cách nhất quánwomen consistently represented a slightly higher proportion, maintaining a steady 26% throughout the years (phụ nữ đại diện một tỷ lệ cao hơn một chút một cách nhất quán, duy trì ổn định 26% trong suốt các năm)
experienced substantial growthtrải qua sự tăng trưởng đáng kểFor the banking industry, both male and female employment experienced substantial growth (Đối với ngành ngân hàng, việc làm của cả nam và nữ đều trải qua sự tăng trưởng đáng kể)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS