Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 18)

6
bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 18)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, một trong những dạng đề thường gặp là Bảng biểu (Table). Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập tốt cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm series Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table. Cùng đến với Phần 18 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table shows Hollywood female employment positions and changes in 1994 and 2003. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table shows the percentage changes of women with different employment positions in Hollywood between 1994 and 2003.

Overview

In general, the percentages of women working in different jobs changed to varying degrees. Fashion designers, editors and writers experienced an increase in percentage change, while producers and directors witnessed a considerable decrease.

Body paragraph 1

The proportion of women working as fashion designers accounted for the highest among the five positions, climbing from 74.2% in 1994 to 76.1% in 2003 (a 2.5% percentage increase). By comparison, there was a slight increment from 11.4% to 14% in editorial jobs toward the end of the period, while the share of writers rose from 10% to 12%. Both jobs saw similar percentage increases over the decade, at 22.8% and 20% respectively.

Body paragraph 2

Women working as directors remained the lowest proportion of the decade, falling from 5% in 1994 to 3% in 2003. Meanwhile, the figure for female producers followed the same trend, decreasing from 15.6% to 10.3%. It is obvious that the percentage decreases for both positions over the decade were similar, contributing to 40% and 34% respectively.

Từ vựng tích lũy IELTS Writing Task 1

Từ vựng/ Cụm từ vựngNghĩa Tiếng ViệtVí dụ trong bài
percentage changestỷ lệ thay đổiThe table shows the percentage changes of women with different employment positions in Hollywood between 1994 and 2003. (Bảng này cho thấy tỷ lệ thay đổi của phụ nữ ở các vị trí việc làm khác nhau ở Hollywood giữa năm 1994 và 2003.)
changed to varying degreesthay đổi ở mức độ khác nhauthe percentages of women working in different jobs changed to varying degrees (Tỷ lệ phụ nữ làm các công việc khác nhau đã thay đổi ở mức độ khác nhau)
experienced an increasetrải qua sự gia tăngFashion designers, editors and writers experienced an increase in percentage change (Những người thiết kế thời trang, biên tập viên và nhà văn đã trải qua sự gia tăng về tỷ lệ thay đổi)
witnessed a considerable decreasechứng kiến sự giảm đáng kểwhile producers and directors witnessed a considerable decrease (Trong khi đó, những người sản xuất và đạo diễn đã chứng kiến sự giảm đáng kể)
a percentage increasetăng về tỷ lệ phần trăma 2.5% percentage increase (tăng 2,5% về tỷ lệ phần trăm)
a slight incrementtăng nhẹthere was a slight increment from 11.4% to 14% (đã tăng nhẹ từ 11,4% lên 14%)
the share oftỷ lệ phần củathe share of writers rose from 10% to 12% (tỷ lệ phần của nhà văn tăng từ 10% lên 12%)
saw similar percentage increaseschứng kiến sự tăng tương tự về tỷ lệ phần trămBoth jobs saw similar percentage increases over the decade (Cả hai công việc này đều chứng kiến sự tăng tương tự về tỷ lệ phần trăm trong suốt thập kỷ)
remained the lowest proportionvẫn là tỷ lệ thấp nhấtWomen working as directors remained the lowest proportion of the decade (Phụ nữ làm đạo diễn vẫn là tỷ lệ thấp nhất trong suốt thập kỷ)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại những bài viết mẫu tổng hợp bởi TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS