Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 24)

9
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 24)

Trong IELTS Writing Task 1, Table (bảng biểu) là một dạng đề gây khó khăn cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Hãy cùng đến với Phần 24 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table below shows the annual costs for students to study in masters programmes in three different countries in 2007. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table provides information about how much was charged for a year of postgraduate studies in different countries.

Overview

In general, the largest amounts of fees were charged for science and computing, while accommodation and meals tended to cost the least.

Body Paragraph 1

According to the data, studying in Country C was the most expensive both in terms of subject fees and accommodation. Topping the list were its science programmes that charged 24,569 dollars per year, while the other subject areas were slightly more affordable (21,783 dollars). The accompanying accommodation fee, in comparison, was 17,345 dollars.

Body Paragraph 2

A greater fee range was observed in Country B. Science and computing students here paid around 28,000 dollars, the largest sums for a programme. Such a large sum could cover both tuition (around 16,000 dollars) and accommodation (11,256 dollars) for students pursuing a master’s degree in arts and business.

Body Paragraph 3

Country A offered the most budget-friendly packages for postgraduate students. This was because all the subject fees fell within the 12,000-to-18,000-dollar range, while accommodation and meals were also priced at the lowest level (8,000 dollars).

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
postgraduate studiesnghiên cứu sau đại họcStudying in Country C was the most expensive both in terms of subject fees and accommodation. (Nghiên cứu sau đại học ở Quốc gia C đắt nhất về cả học phí theo lĩnh vực và chỗ ở).
subject feeshọc phí theo chuyên ngànhCountry C was the most expensive both in terms of subject fees. (Quốc gia C là đắt nhất về học phí theo chuyên ngành).
accommodationchỗ ởThe accompanying accommodation fee, in comparison, was 17,345 dollars. (Phí chỗ ở đi kèm, để so sánh, là 17.345 đô la).
covertrang trảiSuch a large sum could cover both tuition… (Số tiền lớn đó có thể trang trải cả học phí).
tuitionhọc phíSuch a large sum could cover both tuition (around 16,000 dollars… (Một khoản tiền lớn như vậy có thể bao gồm cả học phí (khoảng 16.000 đô la)).
budget-friendlytiết kiệmCountry A offered the most budget-friendly packages for postgraduate students… (Quốc gia A cung cấp các gói học phí tiết kiệm nhất cho sinh viên sau đại học).
priced atđược định giá ở mức…accommodation and meals were also priced at the lowest level (8,000 dollars). (chỗ ở và ăn uống cũng được định giá ở mức thấp nhất (8.000 đô la).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS