Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 28)

5
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 28)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Table (bảng biểu) là một trong những dạng đề gây khó khăn cho nhiều bạn thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Cùng đến với Phần 28 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The table below shows the percentage of patients who were satisfied with four aspects of three hospitals. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The table compares the levels of patients’ satisfaction with three hospitals, in terms of four aspects of service.

Overview

In general, Hospital C enjoyed the highest reputation among patients, while Hospital B had the lowest. 

Body Paragraph 1

Averagely, 85% of patients were satisfied with the former, but with the latter, the figure barely reached 65%. The overall satisfaction level of patients with Hospital A was slightly higher than Hospital B, with an average of 70% of patients giving credit for its service. 

Body Paragraph 2

One prominent feature is that Hospital C excelled in their staff performance. A majority (92%) of patients were content with this aspect, which surpassed the figures of its counterparts by roughly 20% and 30% respectively. Waiting time was also a strong point of Hospital C, but Hospital A and B seemed to have disappointed their patients in this aspect, with only two fifths of respondents satisfied with the former and just a half with the latter. In terms of the other two aspects, including treatment and aftercare quality, both Hospital A and C had a high level of patients-satisfaction, at over 80%, which was approximately 10% higher than that of Hospital B.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
level of satisfactionmức độ hài lòngThe table compares the levels of patients’ satisfaction with three hospitals… (Bảng so sánh mức độ hài lòng của bệnh nhân đối với ba bệnh viện…)
enjoyed the highest reputationđược đánh giá cao nhấtHospital C enjoyed the highest reputation among patients (Bệnh viện C được đánh giá cao nhất bởi bệnh nhân)
barely reachedchỉ đạt mức…but with the latter, the figure barely reached 65% (Còn bệnh viện B, con số chỉ đạt mức 65%)
give credit forghi nhận…with an average of 70% of patients giving credit for its service. (… với trung bình 70% bệnh nhân ghi nhận dịch vụ của bệnh viện.)
excel inxuất sắc trongHospital C excelled in their staff performance (Bệnh viện C xuất sắc trong việc phục vụ của nhân viên)
surpassedvượt qua…which surpassed the figures of its counterparts by roughly 20% and 30% respectively (vượt qua các bệnh viện khác khoảng 20% và 30%)
a strong pointmột điểm mạnhWaiting time was also a strong point of Hospital C (Thời gian chờ đợi cũng là một điểm mạnh của Bệnh viện C)
disappointedlàm thất vọngHospital A and B seemed to have disappointed their patients in this aspect (Bệnh viện A và B có vẻ làm thất vọng bệnh nhân về khía cạnh này)
aftercare qualitychất lượng chăm sóc sau điều trị…including treatment and aftercare quality… (… bao gồm chất lượng điều trị và chất lượng chăm sóc sau điều trị…)
two fifths2/5, 2 trên 5with only two fifths of respondents satisfied… (chỉ với 2/5 số người được khảo sát hài lòng…)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS