Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 29)

6
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 29)

Trong phần thi IELTS Writing Task 1, dạng đề Table (bảng biểu) là một trong những dạng đề gây khó khăn cho nhiều bạn thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Cùng đến với Phần 29 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The tables below provide information about the consumption and production of potatoes in five parts of the world in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The tables illustrate the quantity of potatoes produced in five different regions and correspondingly how much per person consumed in 2006.

Overview

Overall, Europe and North America were the two largest consumers, whereas Asia and Europe were considered two principal potato producing regions.

Body Paragraph 1

Regarding the consumption, Europe led the position with 96.1 kg potatoes eaten on average, followed by North America where the personal consumption of potatoes was relatively less, only 57.8 kg. In comparison, Asia and South and Central America had similar eating preferences with 25.8 and 23.6 kg. It is worth noticing that Africans consumed potatoes at a small quantity (14.1 kg) per person, ranking the smallest consumer of the five regions.

Body Paragraph 2

As to potato production, Asia and Europe were the two largest potato suppliers in 2006, amounting to approximately 131 million and 126 million tonnes. The output figure for North America was far behind that for Europe and Asia, only contributing 24.7 million tonnes to the potato market. The other two regions, South and Central America and Africa, produced around 16 million tonnes, nearly one-eighth of the European proportion.

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
correspondinglytương ứng…and correspondingly how much per person consumed… (và tương ứng với lượng tiêu thụ bình quân trên đầu người…)
principalchính yếu…whereas Asia and Europe were considered two principal potato producing regions. (trong khi Châu Á và Châu Âu được coi là hai vùng sản xuất khoai tây chính.)
consumptionsự tiêu thụRegarding the consumption, Europe led the position… (Về mặt tiêu thụ, Châu Âu dẫn đầu…)
on averagetrung bình…with 96.1 kg potatoes eaten on average… (trung bình mỗi người ăn 96,1 kg khoai tây)
lead the positiondẫn đầuEurope led the position with 96.1 kg potatoes eaten on average… (Châu Âu dẫn đầu với mức trung bình 96,1 kg khoai tây).
relativelytương đối…followed by North America where the personal consumption of potatoes was relatively less… (tiếp theo là Bắc Mỹ, nơi mức tiêu thụ khoai tây của cá nhân tương đối ít hơn…)
eating preferencesở thích ăn uốngIn comparison, Asia and South and Central America had similar eating preference… (So sánh, Châu Á và Nam Mỹ có sở thích ăn uống tương tự…)
amounting tolên tới…amounting to approximately 131 million and 126 million tonnes. (lên tới khoảng 131 triệu và 126 triệu tấn.)
output figuresản lượngThe output figure for North America… (Sản lượng của Bắc Mỹ…)
contribute tođóng góp cho…only contributing 24.7 million tonnes to the potato market. (chỉ đóng góp 24,7 triệu tấn vào thị trường khoai tây.)

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS