Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table (Phần 32)

4

Trong IELTS Writing Task 1, Table (bảng biểu) là một dạng đề gây khó khăn cho nhiều thí sinh. Nhằm giúp các bạn tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn series Bài mẫu của IELTS Writing Task 1 dạng Table này. Cùng đến với Phần 32 của loạt bài này nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 1 dạng Table

The tables below show the questionnaire about opinions of club members and general public for the new theater in one town in 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Bài viết mẫu IELTS Writing Task 1 dạng Table

Introduction

The tables give information about the feedback of both club members and the general public towards the new theater in one town in 2012.

Overview

Overall, both groups were satisfied with the facilities and quality of the new theater and at the same time showed their relatively high rate of dissatisfaction in the information section.

Body Paragraph 1

Firstly, regarding the opinions on facilities, 98% of the club members and 88% of the respondents outside the club rated the new theater as ‘Satisfied’ or above, leading to a dissatisfaction rate of respectively 2% and 8%.  A similar scenario can also be seen in the feedback on quality despite a larger discrepancy between the two respondent groups who thought the new theater is of excellent quality (88% and 53% respectively).

Body Paragraph 2

However, more respondents were not happy about the information offered at the new theater, with approximately 15% of both groups picking up ‘Poor’ in the survey. This is particularly obvious for club members as only 54% of them believed the information is excellent, which is the lowest proportion among all three categories on the survey for members. 

Các từ vựng và cụm từ hữu ích trong bài viết IELTS Writing mẫu

Từ vựng/Cụm từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụ xuất hiện trong bài
feedbackphản hồiThe tables give information about the feedback of both club members and the general public… (Bảng biểu cung cấp phản hồi của cả các thành viên câu lạc bộ và công chúng).
satisfyhài lòngOverall, both groups were satisfied with the facilities and quality of the new theatre. (Cả hai nhóm đều hài lòng với các tiện ích và chất lượng của nhà hát mới).
dissatisfaction ratetỷ lệ không hài lòng…showed their relatively high rate of dissatisfaction in the information section. (Tỷ lệ không hài lòng tương đối cao trong phần thông tin).
scenariotình huốngA similar scenario can also be seen… (Một tình huống tương tự cũng có thể được thấy).
respondentsngười trả lời khảo sátHowever, more respondents were not happy about… (Tuy nhiên, nhiều người trả lời khảo sát không vui về…).
discrepancysự khác biệt…a larger discrepancy between the two respondent groups… (có sự khác biệt lớn hơn giữa hai nhóm người trả lời).
pick upchọn…approximately 15% of both groups picking up ‘Poor’ in the survey. (khoảng 15% của cả hai nhóm chọn “Kém” trong cuộc khảo sát).

Tham khảo ngay các bài viết khác của TutorIn Education

Hãy lưu lại bài viết này của TutorIn Education để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS sắp tới. Bạn muốn tăng điểm IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS