Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Are environmental problems too big for individuals to solve?”

28
de-mau-ielts-writing-p4

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Are environmental problems too big for individuals to solve?” Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2

Some people think that environmental problems are too big for individuals to solve. Others, however, believe that these problems can not be solved if individuals do not take actions.

Discuss both views and give your own opinion.

Chủ đề: Môi trường

Phân tích đề bài

Ý chính của đề

Một số người cho rằng vấn đề môi trường là quá lớn và một cá nhân nhỏ bé thì không thể giải quyết được. Trong khi những người khác tin rằng vấn đề môi trường chỉ có thể được giải quyết bằng những hành động của mỗi cá nhân. Hãy thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh thảo luận quan điểm của cả hai bên và đưa ra ý kiến riêng của mình. Vì thế, các bạn cần thảo luận về 2 quan điểm được đưa ra trong câu hỏi. Sau đó đưa ra ý kiến của bản thân và củng cố ý kiến đó bằng những lập luận cụ thể.

Lưu ý rằng trong đề nêu rõ yêu cầu bạn thảo luận về quan điểm của cả hai bên. Vì vậy hãy cẩn thận không chỉ đưa ra lý do ủng hộ quan điểm của mình mà còn phân tích và thảo luận về quan điểm còn lại.

Ý tưởng viết bài

  • Mở bài
  • Viết lại câu hỏi (paraphrase), sau đó nêu quan điểm của bản thân:
  • “Các cá nhân tuy nhỏ bé nhưng vẫn đóng vai trò không thể thiếu trong việc giải quyết vấn đề môi trường”.
  • Thân bài thứ nhất:
  • Phân tích tầm quan trọng của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường – bởi vì việc giải quyết triệt để các vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của tất cả các bên nên chỉ có chính phủ và các doanh nghiệp lớn mới có thể gánh vác trách nhiệm này.
  • Thân bài thứ hai:
  • Phân tích sự đóng góp của hành vi cá nhân trong việc giải quyết các vấn đề môi trường. Một mặt, hành vi hàng ngày của mỗi người dân có tác động trực tiếp đến môi trường, điều đó có nghĩa là các vấn đề về môi trường chỉ có thể được giảm bớt khi các cá nhân thay đổi lối sống. Mặt khác, nếu mỗi cá nhân không chấp hành thì mọi chính sách đều là vô ích.
  • Kết bài: Nhìn chung, sự tham gia của mỗi cá nhân là một phần không thể thiếu trong việc giải quyết các vấn đề môi trường.

Bài tham khảo

Mở bài

Along with the rapid social development, severe environmental issues have become the public concern, with an urgent demand for effective measures. Some people suppose that individuals can hardly make a huge difference to the seemingly overwhelming environmental problems, while from my perspective, small though individuals’ efforts and contributions are, they play an indispensable role in addressing environmental issues.

Thân bài

Admittedly, there are good grounds to argue that environmental issues need to be tackled on a macro-level, where efforts from every individual seem to be too small for solving large-scale problems. Since fundamentally addressing environmental issues calls for collaborative efforts from different parties, only governments and large enterprises can make use of abundant national budget and advanced technologies to take on the responsibility. Taking the climate change as an example, the effective solutions, whether it be setting stricter standards on carbon emissions or promoting greener alternatives to alleviate problems, go beyond the individual power.

However, efforts from every resident in the ecosystem should not be ignored. For one thing, the daily behavior of general public exerts impacts on the environment directly, which means only when individuals change their lifestyles can the environmental issues be ameliorated. For instance, once every person gives up the convenience of private vehicles, the problems of energy crisis and subsequent air pollution will be significantly alleviated. In the long run, accumulated individual contributions can be a huge integrated force to preserve the ecosystem. For another, any policy will be implemented in vain without the execution power of every single individual. A good example can be found in the regulation of waste collection system, where although authorities encourage the citizens to recycle garbage, the environment can hardly be improved obviously without everyone’s participation.

Kết bài

In conclusion, the involvement of individuals should be identified as an indispensable part in dealing with environmental issues.

(305 words)

Từ vựng IELTS Writing Task 2

1.concern (n.): mối quan tâm, lo ngại

2.urgent (adj.): khẩn cấp

3.seemingly (adv.): dường như

4.overwhelming (adj.): quá lớn, quá mạnh, lấn át

5.indispensable (adj.): không thể thiếu

6.address (v.): đề cập, hướng đến

7.ground (n.): căn cứ, lý do

8.tackle (v.): xử lý

9.fundamentally (adv.): về cơ bản

10.collaborative (adj.): hợp tác

11.abundant (adj.): đủ, dồi dào

12.alternative (n.): sự thay thế

13.alleviate (v.): làm dịu, làm nhẹ bớt

14.ameliorate (v.): cải thiện

15.accumulate (v.) tích lũy

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS