Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Are libraries no longer necessary?”

64
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Are libraries no longer necessary?"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Are libraries no longer necessary?”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài IELTS Writing Task 2

Nowadays, students can easily access information online, so libraries are no longer necessary. To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề

Đời sống xã hội, Công nghệ

Phân tích đề bài IELTS Writing Task 2

Ý chính của đề: đề bài nói về việc liệu các thư viện có cần thiết để tồn tại hay không khi người ta có thể dễ dàng truy cập tài liệu trên Internet. Khi xem xét câu hỏi, bạn cần chú ý đến mối quan hệ nhân quả trong câu hỏi, tức là “học sinh có thể dễ dàng lấy được thông tin từ Internet nên không cần phải có thư viện”. TutorIn trong bài tham khảo đã viết theo góc nhìn của phe phản đối, trong bài, tác giả có thể bác bỏ hiện tượng trong đề từ hai khía cạnh sau:

1) Ngoài việc tiếp nhận thông tin, kiến thức, thư viện còn có thể tạo cho sinh viên một môi trường yên tĩnh để tập trung đọc sách và chuẩn bị cho kỳ thi;

2) Cần phải xem xét tính chính xác của thông tin thu được trên Internet và học sinh dễ bị phân tâm bởi các nội dung khác khi tìm kiếm thông tin.

Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Introduction

It is often argued that libraries have become redundant because of the easy availability of information online. However, I totally disagree with this idea. It is true that all information known to mankind is now available on the internet. Internet accessibility has also improved over the years. However, this does not mean that libraries are no longer needed.

Body

Libraries are much more than mere access points for books and information. They serve some other purposes as well. For example, libraries provide a quiet environment where one can read and learn. Distractions of everyday life can kill the joy of reading. Libraries offer a solution to this problem. Also, when you are in an environment where everyone is reading, you will also be motivated to get your reading done. This may not be possible at home, even if you can find the same reading material online.

The internet is a vast pool of information but if you don’t know what you are looking for, it is nearly impossible to find relevant information online. Libraries, on the other hand, make research easier by grouping books on a particular topic together. Even if you don’t know anything about a given topic, you will still be able to find relevant information on that topic. Today’s libraries also provide access to computers and tablets so that users can search online if they need more information on a topic.

Internet accessibility may have improved over the years, but there are still millions of people who do not have access to the internet. Libraries are the only sources of information for them. If libraries were to die, they would be in trouble.

Conclusion

To conclude, despite the existence of all information online, libraries are still important because they provide an environment conducive to reading and learning.

Từ vựng

redundant: dư thừa, rườm rà

easy availability: có sẵn nhiều, dễ dàng có được

Internet accessibility: truy cập mạng Internet

more than: nhiều hơn

serve some other purposes: có một số chức năng khác

provide a quiet environment: mang lại môi trường yên tĩnh

distractions: phiền nhiễu, những thứ làm mọi người mất tập trung

motivated: được thúc đẩy

a vast pool of information: Kho thông tin khổng lồ

relevant information: thông tin liên quan

search online: tìm kiếm trực tuyến

have access to the internet: có quyền truy cập vào internet; sử dụng Internet

conducive to: có lợi cho; hữu ích cho


Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing Task 2 của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS