Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “As it is increasingly expensive to keep museums open to the public, who will maintain the museums in the future?”

23
"As it is increasingly expensive to keep museums open to the public, who will maintain the museums in the future?"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “As it is increasingly expensive to keep museums open to the public, who will maintain the museums in the future?”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Report shows that it is increasingly expensive to keep museums open to the public. Find the best way to fund museums among these funding possibilities—governments, businesses, individuals. Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Câu hỏi này là một câu hỏi mới về bảo tàng. Trong các bài luận Task 2 trong IELTS Writing trước đây, các chủ đề về bảo tàng chủ yếu tập trung vào:

 • (1) Làm thế nào để khuyến khích người dân địa phương đến bảo tàng?
 • (2) Trong thời đại Internet bảo tàng có còn cần thiết không?
 • (3) Bảo tàng có nên thu phí vào cửa không? Lần này câu hỏi thay đổi góc độ hoàn toàn: Bảo tàng nên lấy kinh phí từ đâu? Chính phủ, doanh nghiệp hay cá nhân?

Cách đặt câu hỏi của đề bài này cũng có thể khiến nhiều bạn thí sinh bối rối. Theo cách đặt câu hỏi trong các bài luận IELTS Writing Task 2 trước đây, bài luận này có thể được viết lại như sau: Một số người cho rằng cách tốt nhất để tài trợ cho bảo tàng là đầu tư của chính phủ, trong khi những người khác lại cho rằng quyên góp cá nhân là cách tốt nhất. Nếu chúng ta được hỏi câu hỏi này, có thể nhiều bạn sẽ không bối rối như vậy. Trên thực tế, dù câu hỏi được đặt ra như thế nào, trước tiên chúng ta phải cố gắng tìm hiểu xem câu hỏi yêu cầu chúng ta thảo luận điều gì. Ví dụ: câu hỏi này yêu cầu bạn “tìm ra phương pháp tài trợ tốt nhất trong số tất cả các phương pháp có thể – chính phủ, doanh nghiệp hoặc cá nhân.” Trên thực tế, rõ ràng là câu hỏi yêu cầu bạn phải so sánh ba phương pháp này và sau đó đề xuất phương pháp tốt nhất.

Bài tham khảo:

Many museums have been faced with financial problems over the past years of recession and lagging economic recovery. As it is increasingly expensive to maintain museums, sufficient money must be raised from both government sources and private (either businesses or individuals) donations, in order to keep them open to the public.

(Nhiều bảo tàng đã phải đối mặt với vấn đề tài chính trong vài năm suy thoái và phục hồi kinh tế chậm chạp vừa qua. Khi chi phí duy trì một bảo tàng ngày càng cao, để giữ nó mở cửa cho công chúng, cần phải huy động đủ kinh phí, dù là từ nguồn chính phủ hay quyên góp tư nhân (doanh nghiệp hoặc cá nhân).)

Phân tích đoạn văn:

 1. Đoạn đầu tiên nêu lên chủ đề: Các bảo tàng cần huy động vốn từ chính phủ hoặc cá nhân để duy trì hoạt động.
 2. be faced with…: đối mặt với…
 3. recession: suy thoái
 4. lagging: tụt hậu, chậm chạp
 5. maintain: bảo dưỡng, bảo trì

Investment from governments must form a bigger proportion of the income of many museums at different levels. As a major way to fund museums, the public sector should always do more, and there may be no substitutes for the government support for museums, especially in the long-lasting financial crisis when that government support is more urgently needed. Although, in the face of such adversity, museums have shown great resilience and creativity in generating new sources of revenue, those troubled institutions can only be sustained with stronger government backing. Considering that museums preserve a country’s collective memory for future generations, the importance of public funding in museums could never be underestimated.

(Đầu tư từ chính phủ phải chiếm tỷ trọng lớn hơn trong thu nhập của các bảo tàng các cấp. Là một cách chính để tài trợ cho bảo tàng, khu vực công phải luôn làm nhiều hơn nữa. Sự hỗ trợ của chính phủ dành cho bảo tàng có thể là không thể thay thế, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng tài chính dài hạn, khi sự hỗ trợ tài chính của chính phủ càng cấp thiết hơn. Trong khi các bảo tàng đã thể hiện khả năng phục hồi và sáng tạo tuyệt vời trong việc tìm kiếm nguồn doanh thu mới trước những khó khăn như vậy, nhiều tổ chức vẫn rơi vào thời kỳ khó khăn và chỉ có thể tồn tại nhờ sự hỗ trợ của chính phủ. Tầm quan trọng của nguồn tài trợ công cho các bảo tàng không thể được đánh giá quá thấp, vì chúng bảo tồn ký ức chung của một quốc gia cho các thế hệ tương lai.)

Phân tích đoạn văn:

 1. Đoạn này chủ yếu thảo luận về tầm quan trọng của đầu tư chính phủ và lý do.
 2. proportion: tỷ lệ
 3. substitute: thay thế
 4. urgently: khẩn cấp
 5. adversity: khó khăn, nghịch cảnh
 6. resilience: khả năng phục hồi
 7. generate: tạo
 8. sustain: duy trì
 9. underestimate: đánh giá thấp

Private donations also occupy an important part in keeping a museum, especially when government funding is limited. This way of funding can be done by providing money for new programs and spaces, as well as giving works of art as gifts to the museum’s collections. The museums may in turn tailor themselves to the needs of the donors by affording certain privileges to them, including the right to use the museum’s space to hold some special events such as promotion campaigns. This has given rise to complaints and worries in the general public that receiving individual donations may leave the museums ruined.

(Sự đóng góp của tư nhân cũng giữ một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn bảo tàng, đặc biệt khi nguồn tài trợ của chính phủ còn hạn chế. Nguồn tài trợ này có thể đạt được bằng cách tài trợ cho các chương trình và không gian mới hoặc bằng cách tặng các tác phẩm nghệ thuật cho bảo tàng. Đổi lại, các bảo tàng có thể thích ứng với nhu cầu của các nhà tài trợ và cung cấp cho họ những đặc quyền nhất định, bao gồm cả việc sử dụng bảo tàng cho các sự kiện đặc biệt, chẳng hạn như các sự kiện quảng cáo. Điều này đã dẫn đến những lời phàn nàn và lo ngại từ những người dân bình thường, những người lo ngại rằng việc nhận tiền quyên góp từ các cá nhân có thể phá hủy bảo tàng.)

Phân tích đoạn văn:

 1. Đoạn này chủ yếu thảo luận về vai trò của các khoản đóng góp tư nhân và các vấn đề của chúng: ưu điểm là bổ sung cho đầu tư của chính phủ, nhưng nhược điểm là nó có thể gây thiệt hại cho bảo tàng.
 2. occupy: chiếm, giữ
 3. in turn: đổi lại
 4. tailor oneself to the needs of…: điều chỉnh theo nhu cầu của…
 5. afford: cho, đủ khả năng
 6. give rise to…: gây phát sinh

In my view, among all the funding possibilities, government funding should always remain the best way of operating a museum, because it can ensure the maximum independence of the museum as an institution to educate the public. Donations from the private sector are necessary only when the museum cannot obtain sufficient support from the government and are acceptable only on the condition that they do not interfere with the public roles of the museum.

(Theo tôi, trong tất cả các khả năng tài trợ, tài trợ của chính phủ luôn là cách tốt nhất để các bảo tàng hoạt động vì nó tối đa hóa tính độc lập của bảo tàng với tư cách là một tổ chức để giáo dục công chúng. Sự đóng góp từ tư nhân chỉ cần thiết khi bảo tàng không thể nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ và chỉ có thể được chấp nhận nếu chúng không cản trở các chức năng công cộng của bảo tàng.)

Phân tích đoạn văn:

 1. Đoạn này đưa ra quan điểm của riêng người viết: tài trợ của chính phủ là cách tốt nhất, đồng thời cũng đưa ra hai điều kiện tiên quyết để nhận tài trợ của tư nhân: tài trợ của chính phủ không đủ, và tài trợ của tư nhân không cản trở hoạt động bình thường của bảo tàng.
 2. operate: vận hành
 3. ensure: đảm bảo
 4. maximum: tối đa, lớn nhất
 5. sufficient: đủ
 6. on the condition that…: với điều kiện là
 7. interfere with: can thiệp, cản trở

Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS