Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Celebrity focus on wealth and glamor over achievements can harms youth”

38
bai-mau-ielts-writing-task-2

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Celebrity focus on wealth and glamor over achievements can harms youth”. Hãy cùng TutorIn phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Nowadays, there are many celebrities who are famous for their glamour and wealth rather than achievements. This is a bad example for young people. To what extent do you agree with this statement?

Chủ đề: Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Ý chính của đề: Nhiều người nổi tiếng ngày nay nổi tiếng vì sự quyến rũ và giàu có nhưng không phải vì thành tích, điều này làm gương xấu cho giới trẻ. Bạn đồng ý với quan điểm này ở mức độ nào?

Câu hỏi này gồm có hai phần là “tiền đề: there are many celebrities who are famous for their glamour and wealth rather than achievements” và “quan điểm: this is a bad example for young people”. Vì vậy, nhiều thí sinh thường bối rối không biết phải trả lời như thế nào.

Để trả lời câu hỏi này, người viết có thể triển khai bài IELTS Writing theo nhiều hướng như các mẫu sau:

  • Hoàn toàn đồng ý với quan điểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết lại (paraphrase) hiện tượng và nêu lập trường của mình. Trong phần đầu tiên của thân bài, chúng ta sẽ chứng minh tác hại của hiện tượng này, và trong phần thứ hai, chúng ta sẽ thừa nhận rằng dù hiện tượng này có thể tạo động lực cho giới trẻ, nhưng nó cũng làm giảm đi tiêu chuẩn để trở thành người nổi tiếng. Cuối cùng, chúng ta sẽ trình bày lại quan điểm của mình.
  • Đồng ý một phần với quan điểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết lại (paraphrase) hiện tượng và nêu lập trường của mình, chỉ ra rằng dù hiện tượng này có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ, nhưng cũng có những người nổi tiếng có thể trở thành tấm gương tích cực. Trong phần đầu tiên của thân bài, chúng ta sẽ chứng minh tác động tiêu cực của hiện tượng như đã nêu trong tiêu đề, và trong phần thứ hai, chúng ta sẽ chỉ ra rằng cũng có một số người nổi tiếng đã đạt được thành công thực sự và tạo ra tác động tích cực. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhắc lại quan điểm của mình: “Hiện tượng trên đề bài quả thực là một tấm gương xấu, giới trẻ nên chú ý hơn đến những người nổi tiếng có năng lực hơn”.
  • Không đồng ý một phần với quan điểm. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết lại (paraphrase) hiện tượng và nêu lập trường của mình, cho thấy rằng dù những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng đối với người hâm mộ, tác động của họ phụ thuộc vào cách khán giả hiểu và tiếp nhận. Trong phần đầu tiên của thân bài, chúng ta sẽ chứng minh rằng có một số tác động tiêu cực là thật và có thể nhìn thấy được. Trong phần thứ hai, chúng ta sẽ chỉ ra rằng những tác động tiêu cực này không hoàn toàn do những người nổi tiếng gây ra. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhắc lại quan điểm của mình: “Đúng là hiệu ứng người nổi tiếng ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ, nhưng không thể coi đó hoàn toàn là tấm gương xấu do họ nêu ra”.

*Bài mẫu IELTS Writing trong bài viết này sẽ sử dụng cách triển khai ý tưởng số 2 làm ví dụ.

Ý tưởng viết bài:

  • Mở bài: Sự nổi tiếng ngày nay chủ yếu nhờ vào sự giàu có và sức thu hút hơn là thành tích nghề nghiệp. Một số người tin rằng điều này đặt ra một tấm gương không phù hợp cho giới trẻ ngày nay. Tôi đồng ý với quan điểm của họ.
  • Thân bài thứ nhất: Xu hướng này ảnh hưởng đến: 1) Cuộc sống hàng ngày của thế hệ trẻ có thể phát triển mô hình sang trọng. 2) Những người trẻ có thể nghĩ rằng họ có thể nổi tiếng một cách dễ dàng.
  • Thân bài thứ hai: Mặc dù một số người cho rằng đây không hẳn là điều xấu, bởi vì người trẻ sẽ nghĩ rằng thành công sẽ dễ dàng hơn trước. Tuy nhiên, những giá trị được truyền tải bởi văn hóa danh nhân ngày nay khiến giới trẻ chỉ nhìn thấy mặt viển vông của danh vọng và tiền tài mà bỏ qua tầm quan trọng của sự chăm chỉ.
  • Kết bài: Nhìn chung, những giá trị như vậy có thể có tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Bài tham khảo IELTS Writing Task 2:

These days, celebrities are making headlines more for their glamor and their fortune than their professional accomplishments, which in some people’s opinion, sets unsuitable role models for the young generation. I personally agree with their perspective.

The adverse influences of this worldwide trend penetrate into young people’s daily life as well as their mindset. When celebrities are only noted for being rich and attractive, children and young adults who adore them are likely to form an extravagant lifestyle, because they sometimes follow their role models blindly. In their quest to live like idols, youngsters often imitate the flashy lifestyles – fast cars, expensive jewelry and designer clothes. On a deeper level, this fascination with appearance and wealth sends out a misleading message to today’s young generation, promoting the idea that hard work and perseverance are less significant, and that success can be achieved easily.

Some would argue that it is not entirely a bad thing when celebrities are known for their material possessions and glamorous images, because it means that the barrier to fame has been lowered. In this case, young people seem to find success more attainable than it used to be. However, today’s celebrity culture teaches the youth that being a successful person is about little more than having an eye-catching profile. It teaches them to cut corners in order to achieve fame, and to boast about it once they have succeeded. In light of this, they only see the superficial side of fame and possibly do not understand or appreciate the efforts that make one successful.

To sum up, young individuals can be negatively influenced by vacuous celebrities whose fame is predicated upon very little achievement but image and fortune, since they deliver a set of values that would deteriorate the young generation.

(297 words)

Từ vựng

1. make headlines: lên trang nhất, được lan truyền rộng rãi (trở nên nổi tiếng vì được nhiều báo tường thuật, giật tít)

2.professional accomplishment: thành tựu chuyên môn

3.adverse adj.: tiêu cực

4.be noted for: được chú ý vì…

5.extravagant adj.: ngông cuồng

6.blindly adj.: mù quáng

7.in one’s quest to: trong hành trình theo đuổi của (ai đó)

8.designer clothes: quần áo thiết kế

9.on a deeper level: ở một mức độ sâu sắc hơn

10.send out a message: truyền tải thông điệp

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS