Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Consumers are much less influenced by advertising than in the past”

43
bai-mau-ielts-writing-task-2-1

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Consumers are much less influenced by advertising than in the past”. Hãy cùng TutorIn phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

1. Đề bài:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Research indicates that nowadays some consumers are much less influenced by advertising than in the past.

What do you think are the reasons for this?

Do you think this is a positive or negative development?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

Chủ đề: Truyền thông

2. Phân tích đề bài:

Nội dung đề bài: Nghiên cứu cho thấy một số người tiêu dùng ngày nay ít bị ảnh hưởng bởi quảng cáo hơn so với trước đây. Bạn nghĩ nguyên nhân của tình trạng này là gì? Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?

Đề bài bao gồm 2 yêu cầu: phân tích nguyên nhân và xác định hiện tượng được nêu trong đề là tiêu cực hay tích cực. Tuy đây là chủ đề truyền thông/quảng cáo thường thấy nhưng góc độ đặt câu hỏi lại tương đối mới lạ. Đề bài không yêu cầu thí sinh viết về đặc điểm hay ưu nhược điểm của quảng cáo như trước đây, nhưng hiện tượng được nêu trong đề bài này vẫn có thể được phân tích thông qua một số đặc điểm của quảng cáo. Ta có thể suy luận rằng, người tiêu dùng hiện nay nhận thức được chức năng và bản chất của quảng cáo nên ít đặt sự tin tưởng vào quảng cáo. Thay vào đó, nhờ có sự phát triển của Internet và mạng xã hội, họ quan tâm nhiều hơn đến đánh giá của khách hàng khác để đưa ra quyết định mua hàng. Quan điểm này cũng có thể lý giải bằng lập luận con người hiện nay đã trở nên lý trí hơn, chú trọng chất lượng sản phẩm hơn là quảng cáo.

Xét về mặt tích cực và tiêu cực của hiện tượng mà đề bài đề cập: Về mặt tích cực thì có thể cho rằng đối với người tiêu dùng, việc không tin vào quảng cáo có thể giúp họ tiết kiệm những chi phí không cần thiết và ít bị chiêu trò của các công ty lôi kéo. Ngoài ra, các công ty cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ hơn là chi nhiều tiền cho việc quảng bá, từ đó mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và xã hội. Đối với mặt tiêu cực, ta có thể nghĩ đến sự đi xuống của ngành quảng cáo. Việc người tiêu dùng không còn tin vào quảng cáo có thể khiến một số công ty mới, sản phẩm mới khó tiếp cận đến người tiêu dùng, dẫn đến cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

Ý tưởng viết bài:

 • Mở bài: diễn giải chủ đề và giải thích quan điểm của bạn, ví dụ: bạn cho rằng hiện tượng trong đề mang ý nghĩa tích cực.
 • Đoạn thân bài thứ nhất: Trả lời nguyên nhân của hiện tượng này.
 • Đoạn thân bài thứ hai: Chỉ ra mặt tích cực của hiện tượng và giải thích bằng các lập luận, dẫn chứng có liên quan.
 • Kết bài: một lần nữa chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng này và khẳng định mặt tích cực của nó.

3. Bài tham khảo:

Compared with the past, advertisements now have a less significant impact on modern consumers. This phenomenon involves a change in how people understand advertising and make purchase decisions, and I consider it a positive development.

Advertising becoming less influential rests chiefly on the fact that consumers of insight have realized the function of advertising is no more than marketing and selling products. They also understand that the item depicted in adverts is often exaggerated to look tempting and induce buying. With such a concept, it is natural for them to pay less attention to advertisements. Additionally, social media, where individuals share their thoughts and experiences about goods and services, becomes the platform for consumers to search for information before making a purchase. Often, it is these reviews, rather than advertisements, that people deem more reliable.

I would argue that this development is in the best interest of consumers and society. From consumers’ perspective, they can save money otherwise used for artificial wants created and manipulated by advertisements. For instance, people who tend to ignore advertisements will not be swayed by persuasive information about the latest smartphone or kitchen appliances. The wiser purchase decision will benefit people financially, and the reduced consumption will ultimately protect the environment. Besides, the shift of focus away from advertising could force companies to concentrate on improving the quality of goods and services instead of investing a large sum in publicity, which can be conducive to progress in various fields.

In conclusion, the altered understanding of advertisements and the widespread use of social media have resulted in the less crucial role advertising plays; nevertheless, I believe this is a positive trend.

(275 words)

4. Từ vựng:

 • involve v. gồm, bao hàm
 • chiefly adv.: chủ yếu
 • insight n.: sự thấu hiểu/cái nhìn sâu sắc về một sự vật, hiện tượng
 • depict v.: miêu tả
 • exaggerate v.: phóng đại, nói quá
 • tempting adj.: hấp dẫn
 • induce v.: gây ra, là nguyên nhân của
 • concept n.: khái niệm
 • deem v.: nghĩ rằng, cho rằng
 • be in sb’s best interest: vì lợi ích lớn nhất của ai đó
 • perspective n.: quan điểm/góc nhìn
 • artificial adj.: nhân tạo
 • manipulate v.: thao túng
 • sway v.: dao động
 • appliance n.: thiết bị, dụng cụ
 • publicity n.: công khai
 • conducive adj.: có ích, có lợi
 • alter v.: thay thế
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS