Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Employers should not be concerned about the way their employees dress, but should be concerned about the quality at work”

25
de-mau-ielts-writing-p8

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Employers should not be concerned about the way their employees dress, but should be concerned about the quality at work”. Hãy cùng TutorIn phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Some people believe that employers should not be concerned about the way their employees dress, but they should be concerned about the quality at work.

To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Xã hội

Phân tích đề bài:

Ý chính của đề: Một số người cho rằng người sử dụng lao động không nên chú ý đến trang phục của nhân viên mà nên chú ý đến chất lượng công việc.

Câu hỏi này ban đầu được đưa vào đề thi thử vào tháng 1 năm 2018 và là một dạng câu hỏi “Agree or Disagree” rất điển hình

Trong câu hỏi này, bạn có thể viết theo nhiều hướng như hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc đồng ý/không đồng ý một phần. Khi xây dựng ý tưởng, thí sinh có thể suy nghĩ theo các phạm trù sau: loại công việc nào cần chú ý đến trang phục của nhân viên và loại công việc nào quan tâm hơn đến chất lượng công việc. Bằng cách này, các bạn có thể đưa được các lập luận sát với thực tế và các ví dụ thích hợp.

Ý tưởng viết bài:

  • Mở bài: viết lại câu hỏi + bày tỏ quan điểm của mình.
  • Thân bài thứ nhất: Phân tích lý do tại sao một số người cho rằng người sử dụng lao động nên chú ý đến trang phục của nhân viên
  • Thân bài thứ hai: Phân tích lý do chất lượng công việc lại quan trọng hơn và đáng được nhà tuyển dụng quan tâm hơn
  • Kết bài: Tóm tắt quan điểm cá nhân của bạn. VD: nhấn mạnh rằng nhân viên nên chú ý đến trang phục của mình, nhưng thực sự họ nên đặt chất lượng công việc lên hàng đầu.

Bài tham khảo:

In modern society, many companies attach great importance to how employees dress at work, while others consider that work efficiency is far more important than employees’ appearance. In my opinion, the smart dressing style of workers plays a crucial role, but the quality of work should be prioritized.

People who favour the importance of dressing argue that dressing well can bring many benefits to the company and individual. First of all, appropriate workplace clothing can demonstrate a high level of professionalism, which is best illustrated by bank employees wearing formal attire and salespeople wearing business suits. In addition, an exquisite outlook creates a positive attitude which aids employees in building social networks and developing businesses. A recent survey in China reveals that wearing a formal suit will impress potential clients that you are working at a trustworthy company, whereas casual outfits typically wind up with an opposite effect.

However, the success and reputation of enterprises mainly depend on the quality of work. Firstly, product quality is a necessary factor to ensure customer satisfaction. Therefore, the high requirements for quality work generate higher profits and enhance market competitiveness. What is more, the dress code for employees is dropping with technology innovation and job diversification. In the workplace where projects and tasks are done online, employees only focus on their capacity and productivity instead of outward look. Companies like Apple and Google, for example, are so tolerant of dress code that employees feel free to excel in their work.

In conclusion, if an enterprise demands for long-term and sustainable development, the quality of work always comes first. While employees need to be cautious about the way they dress to work, it is the quality of work that they should value most.

(289 words)

Từ vựng

1.attach great importance to: chú trọng đến

2.work efficiency: hiệu quả công việc

3.dressing style: phong cách ăn mặc

4.be prioritized: được ưu tiên

5.a high level of professionalism: sự chuyên nghiệp cao

6.formal attire: trang phục trang trọng

7.exquisite outlook: vẻ ngoài tinh tế

8.trustworthy: đáng tin cậy

9.casual outfits: trang phục thường ngày

10.wind up with: kết thúc bằng, dẫn đến kết cục

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS