Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Professional workers should be paid more than sports and entertainment personalities”

35
bai-mau-ielts-writing-task-2-10

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: ”Professional workers should be paid more than sports and entertainment personalities”. Hãy cùng TutorIn phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Professional workers like doctors, nurses and teachers make a greater contribution to society and so should be paid more than sports and entertainment personalities. To what extent do you agree or disagree?

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

Chủ đề: Xã hội

Phân tích đề bài:

Đề bài yêu cầu thí sinh như sau: Những người làm công việc mang tính chuyên môn, chẳng hạn như bác sĩ, y tá và giáo viên có đóng góp nhiều hơn cho xã hội và do đó họ nên kiếm được nhiều tiền hơn các vận động viên và ngôi sao giải trí. Bạn có đồng ý với quan điểm này không?

Đề tài này hiện vẫn đang có nhiều tranh cãi và hầu hết các bạn thí sinh khó có thể nhanh chóng hình thành quan điểm rõ ràng trong thời gian ngắn. Nếu câu hỏi chỉ đơn giản là: “Những công việc đòi hỏi chuyên môn cao có nên kiếm được nhiều tiền hơn không?” hoặc “Các vận động viên và ngôi sao giải trí có được trả lương quá cao không?” thì sẽ tương đối dễ trả lời hơn cho các bạn thí sinh. Tuy nhiên, việc so sánh giữa hai mức thu nhập đòi hỏi phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Đối với đề bài này, các bạn có thể chọn cách nghiêng hẳn về một phía đồng ý hay không đồng ý; hoặc bạn có thể đưa ra quan điểm rằng cả 2 ngành nghề phải có thu nhập ngang nhau.

Ý tưởng viết bài:

  • Mở bài: Chỉ ra khoảng cách thu nhập giữa hai ngành nghề, nêu quan điểm về chủ đề và bày tỏ sự quan điểm cá nhân. Ví dụ: ở đây người viết bày tỏ sự đồng ý.
  • Đoạn thân bài thứ nhất: Thảo luận về sự mất cân bằng giữa giá trị mà công việc chuyên môn mang lại cho xã hội và mức lương mà họ nhận được; minh họa điều đó thông qua một số nghề nghiệp điển hình.
  • Đoạn thân bài thứ hai: Thừa nhận rằng vận động viên chuyên nghiệp và ngôi sao giải trí đều có nỗ lực và có những đóng góp lớn hơn cho xã hội. Nhưng vẫn có rất nhiều cá nhân có mức thu nhập quá cao so với những đóng góp của họ, đặc biệt là những người không tôn trọng sự nghiệp và cộng đồng.
  • Kết bài: Nhấn mạnh sự vô lý của khoảng cách thu nhập này và nhắc lại quan điểm của bạn.

Bài tham khảo:

Professional athletes and entertainment celebrities are often considered to be overpaid, and their value overrated, especially when compared with people working in some socially significant professions, such as medical and education field. Some people argue that the latter should be paid more, because of their contribution to society. I personally agree and believe that the average annual earning of professional workers should be higher than that of people working in sports and show business.

It is easy to justify why professional workers deserve a higher salary at large. Take teaching for example, which is one of the most economically important occupations because our future economy relies on the education of its youth, yet teachers are paid astronomically less than the average professional athlete is. The situation is the same for doctors, police officers, firefighters, who save lives while risking their own for a fraction of what sports stars, actors and singers make. Similarly, people in the military leave their families at home to defend and protect the country knowing they may never return. It’s truly a pity that none of these true heroes are given the same recognition by society as athletes and entertainment stars.

I have to acknowledge that becoming pros in sports and show business is not an easy quest, and that it takes a tremendous number of hours of hard work and dedication to earn a job in these fields. It is also undeniable that a number of celebrities have made use of their fame and fortune to influence the society in a positive way, proving their worthiness. However, a large percentage of sports and entertaining stars fail to justify the fame and fortune that is unfairly bestowed upon them. Instead, many take it for granted, overlooking the fact that they are public figures whose behaviors and beliefs would project tremendous power over the public, especially the younger generation. Some go to extremes or become law breakers, such as using illegal substances, in pursuit of financial benefits.

To sum up, the income disparity between professional workers and sporting and entertaining legends is hardly justifiable. While admitting the contribution of a portion of these famous figures, I believe most of them are overpaid and people who work in socially important fields need to have more recognition in financial terms.

(380 words)

Từ vựng:

overpaid adj.: được trả lương quá cao

overrate v.: đánh giá quá cao

socially significant professions: những nghề nghiệp có ích đối với xã hội

average annual earning: thu nhập trung bình hằng năm

at large: nhìn tổng thể, nói chung

astronomically: cực kỳ

a fraction of: một phần nhỏ của

defend v.: bảo vệ

give the recognition: công nhận

dedication n.: sự cống hiến

worthiness n.: giá trị

be bestowed upon: được ban tặng

take it for granted: xem như là điều hiển nhiên

overlook v.:bỏ qua

public figures: người của công chúng

project power over: có sức ảnh hưởng đến…

go to extremes: đi đến cực đoan

in pursuit of: theo đuổi

disparity n.: sự chênh lệnh

in financial terms: về mặt tài chính

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS