Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Schools are no longer necessary for children because of the Internet?”

25
de-mau-ielts-writing-p3

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Schools are no longer necessary for children because of the Internet?” Hãy cùng TutorIn phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

Schools are no longer necessary because children can get so much information available through the Internet, and they can study just as well at home.

To what extent do you agree or disagree?

Chủ đề: Giáo dục

Phân tích đề bài:

Ý chính của đề: Internet có nhiều thông tin đến mức trẻ em không cần phải đến trường nữa và có thể học tập hiệu quả ở nhà.

Câu hỏi này thuộc loại “Agree or Disagree”. Thí sinh cần thể hiện lập trường rõ ràng, nội dung bài viết phải bao quát đầy đủ các quan điểm cốt lõi xuất hiện trong đề. Tuy nhiên, điểm khó trong đề bài này chính là các bạn thí sinh cần phải thảo luận xem giữa 2 lựa chọn học ở học tại nhà thông qua Internet có thể thay thế được việc học ở trường hay không. Nếu bạn nói rằng cả hai hình thức này có thể cùng tồn tại song song, tuy nhiên lại không nêu ý kiến của bạn về quan điểm ngược lại là sẽ có một hình thức thay thế hình thức kia, bài viết của bạn cũng không hoàn chỉnh và sẽ không được chấm điểm cao.

Ý tưởng viết bài:

  • Mở bài: Một số người tin rằng sự trỗi dậy của Internet và sự bùng nổ thông tin trong những năm gần đây đã mở đường cho việc học trực tuyến và cuối cùng sẽ khiến cách học truyền thống trở nên lỗi thời. Mặc dù mô hình mới này có những lợi ích đặc biệt nhưng nó khó có thể thay thế các phương pháp giảng dạy trong lớp đã được kiểm nghiệm qua thời gian vì ba lý do chính.
  • Thân bài thứ nhất: Điểm yếu chính của việc học tập trực tuyến là thiếu sự hướng dẫn từ các giáo viên chuyên nghiệp.
  • Thân bài thứ hai: Một lý do khác gây trở ngại lại việc học trực tuyến là rất khó để học sinh có thể tập trung khi học ở nhà.
  • Thân bài thứ ba: Học trực tuyến yêu cầu lượng thời gian và sự chú ý nhiều hơn để có thể quản lý các bạn học sinh nhỏ tuổi.
  • Kết bài: Tóm lại, tôi tin rằng lớp học truyền thống sẽ tiếp tục là nơi học tập chính, chủ yếu là do lý do mà lớp học trực tuyến gặp phải đã được tôi giải thích ở trên. Tuy nhiên,việc học tập kết hợp (hybrid)—trong đó các hoạt động trực tuyến bổ sung thay vì thay thế hoàn toàn việc giảng dạy trên lớp học truyền thống —có thể là một giải pháp tối ưu cho ngành giáo dục.

Bài tham khảo:

The rise of the Internet and the information explosion in recent years, according to some educationalists, have paved the way for full-fledged e-learning and will eventually make traditional schooling practices obsolete. While this new modality does have unique benefits, it is unlikely a viable alternative to the tried-and-tested classroom approach for three main reasons.

The primary concern about web-based tuition is the lack of guidance by professional educators. Content available online is, in most cases, intended for purposes other than education, so it is often not possible for parents alone to accurately assess their suitability for their children. Experienced teachers, on the other hand, can be much more efficient at curating age-appropriate materials and finetuning learning tasks to suit the needs of their students.

Another reason against virtual learning is the difficulty to remove distractions in the home environment. When seated in front of a laptop at a dining table, casual conversations between family members and sudden noises in the kitchen can divert children’s attention away from the content they are working on. In comparison, a designated classroom and teacher supervision can mean uninterrupted attention during class hours and therefore better outcomes in the long run.

A further, often neglected, factor is the amount of time and attention required on responsible adults. Many parents who are preoccupied with work often struggle to spend quality time with their children, while households with a stay-home mom or dad can suffer from reduced financial capacity. It is therefore understandable for many families to opt for a school-based solution rather than going through the trouble of homeschooling or enrolling their children on cloud-based tuition programmes.

In conclusion, I think schools will continue as the main venue of learning, mainly for the irreplaceable values explained above. That said, a blended approach where online activities supplement, rather than replace, classroom instruction can be a sound solution for the digital native generation.

(315 words)

Từ vựng

1.information explosion: bùng nổ thông tin

2.full-fledged e-learning: học hoàn toàn bằng nền tảng trực tuyến

3.make … obsolete: làm (cái gì) lỗi thời

4.new modality: chế độ mới

5.web-based tuition: trung tâm giáo dục trực tuyến

6.curating age-appropriate materials: quản lý tài liệu phù hợp với lứa tuổi

7.designated classroom: lớp học được thiết kế riêng, lớp học chuyên dụng

8.responsible adults: những người lớn mang trách nhiệm

9.enrolling their children on: đăng ký cho con đi học

10.venue of learning: địa điểm học tập

11.a blended approach: phương pháp kết hợp

12.digital native generation: “người bản địa kỹ thuật số” (những người sinh ra trong thời đại kỹ thuật số và lớn lên cùng với công nghệ mới này)

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS