Bài mẫu IELTS Writing Task 2: “Why are news media so important? Are their influences positive or negative?”

27
Bài mẫu IELTS Writing Task 2: "Why are news media so important? Are their influences positive or negative?"

Nhằm giúp các bạn học viên tham khảo và ôn tập cho bài thi IELTS Writing sắp tới, TutorIn Education đã sưu tầm cho các bạn một bài mẫu của IELTS Writing Task 2 với chủ đề: “Why are news media so important? Are their influences positive or negative?”. Hãy cùng TutorIn Education phân tích đề bài này và nghiên cứu cách viết của một bài mẫu đạt điểm cao nhé!

Đề bài:

News media are important in modern society. Why are they so important? Are their influences generally positive or negative?

Chủ đề:

Đời sống xã hội

Phân tích đề bài:

Đề bài viết này khuyến nghị sử dụng cách tiếp cận năm giai đoạn. Bài văn của thí sinh có thể được chia thành ba đoạn: giải thích lý do, ưu điểm và nhược điểm tương ứng.

  • Lý do: Sự ra đời của thời đại và sự phát triển của toàn cầu hóa đã khiến con người hiện đại ngày càng phụ thuộc vào thông tin được truyền tải bởi các phương tiện truyền thông.
  • Ưu điểm: Các bản tin tức cung cấp cho con người rất nhiều thông tin. Các báo cáo về xu hướng chính trị quốc gia và những thay đổi chính sách có thể hướng dẫn các cá nhân và công ty trong kế hoạch phát triển, đầu tư và quản lý tài chính; dự báo thời tiết, thông tin giao thông, v.v…; một số tin tức xã hội nhắm vào các nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội cũng khơi dậy sự đồng cảm của công chúng, để những người gặp khó khăn có thể nhận được sự giúp đỡ từ xã hội.
  • Nhược điểm: Một số nguồn tin tức không đáng tin cậy, đặc biệt là phương tiện truyền thông trực tuyến. Vì mọi người đều có thể kết nối mạng xã hội thông qua các trang mạng xã hội như twitter – một trang web để truyền bá thông tin. Do đó, chúng tạo điều kiện cho tin đồn lan truyền. Một số phương tiện truyền thông do các đảng phái chính trị đưa ra những thông tin sai lệch, khiến công chúng không thể tiếp nhận thông tin một cách khách quan từ các phương tiện truyền thông. Thậm chí có một số nhà báo vô đạo đức còn bịa đặt một số tin giả để thu hút sự chú ý của độc giả nhằm gây xôn xao dư luận.
  • Cuối cùng, ta kết luận: Các luật và quy định liên quan cần được ban hành và thành lập. Các hãng thông tấn nên áp đặt quyền kiểm duyệt và tự động kiểm duyệt để điều chỉnh hành vi của giới truyền thông và nhà báo. Công chúng cần có khả năng suy nghĩ độc lập và phản biện, khả năng tư duy phê phán để phân biệt tin tức là đúng hay sai.

Bài tham khảo:

I think the news media mainly plays two important roles in modern society – providing information and influencing public opinion – and I think its influence is generally positive.

(Tôi nghĩ các phương tiện thông tin đại chúng chủ yếu đóng hai vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại – cung cấp thông tin và gây tác động đến dư luận – và tôi nghĩ tác động của nó thường là tích cực.)

Obviously, the news media provides people with vast amounts of information in various forms. We can access it by listening to the radio, reading newspapers and magazines, watching television and by surfing the Internet. The ability to access news media is important for individuals and organizations because we make many decisions based on the news provided to us. Some of these decisions are mundane. We check the weather forecast to see whether we should take an umbrella to work. Other news, such as that about the business world, could influence whether we invest our savings in certain companies listed on the stock exchange.

(Rõ ràng, các phương tiện truyền thông đại chúng cung cấp cho mọi người một lượng thông tin lớn dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta có thể tiếp cận nó bằng cách nghe đài, đọc báo, tạp chí, xem TV và lướt Internet. Khả năng truy cập các phương tiện truyền thông là rất quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức vì chúng ta đưa ra nhiều quyết định dựa trên tin tức được cung cấp. Một số quyết định này rất bình dị. Chúng ta kiểm tra dự báo thời tiết để xem liệu có nên mang theo ô đi làm hay không. Những tin tức khác, chẳng hạn như tin tức về thế giới kinh doanh, có thể ảnh hưởng đến việc chúng ta có đầu tư tiền tiết kiệm của mình vào một số công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán hay không.)

The news is often presented to us in certain ways, using specific words to try to control our feelings and thoughts. This can be the main negative influence of the news media. Very often, the news media portrays people in simplistic ways, giving us some facts, but not the whole story. In the USA, some news media tend to support the Republicans whilst others tend towards the Democrats and the portrayal of individuals can reflect this. This is somewhat inevitable, because the editors, journalists and owners of the news media have opinions and biases. So, I think that it would be better if people checked news stories from different sources instead of only using one source.

(Tin tức thường được trình bày cho chúng ta theo những cách nhất định, sử dụng những từ ngữ cụ thể để kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ của chúng ta. Đây có lẽ là tác động tiêu cực chính của các phương tiện thông tin đại chúng. Các phương tiện truyền thông thường miêu tả con người theo những cách đơn giản, cung cấp cho chúng ta một vài sự kiện hơn là toàn bộ câu chuyện. Tại Hoa Kỳ, một số cơ quan báo chí có xu hướng ủng hộ Đảng Cộng hòa, trong khi những cơ quan khác lại ủng hộ Đảng Dân chủ và hồ sơ của từng cá nhân đều có thể phản ánh điều này. Đây là điều khó tránh khỏi vì biên tập viên, phóng viên, chủ các hãng tin đều có quan điểm, thành kiến riêng của học. Vì vậy tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mọi người xem các bản tin từ nhiều nguồn khác nhau thay vì chỉ sử dụng một nguồn.)

Despite the fact that the news media can report events incorrectly or with bias, I think that the general influence on society is good. More factual information gives us the chance to make better decisions, both in our personal lives and in our working lives.

(Mặc dù các phương tiện truyền thông đại chúng có thể đưa tin sai lệch hoặc thiên vị về các sự kiện nhưng tôi nghĩ tác động tổng thể đến xã hội của nó là tốt. Nhiều thông tin thực tế hơn cho chúng ta cơ hội đưa ra quyết định tốt hơn, cả trong cuộc sống cá nhân lẫn trong công việc.)


Hãy lưu lại bài mẫu trên từ TutorIn Education để nâng cao điểm IELTS Writing của bạn nhé. Bạn muốn tăng điểm bài thi IELTS nhanh chóng, đừng quên tham khảo thêm các bài viết khác từ TutorIn:

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS