Bài thi IELTS Academic và IELTS General khác biệt như thế nào?

37
bài thi IELTS Academic và IELTS General khác biệt như thế nào?

Academic và General Training là hai loại bài thi IELTS khác nhau trong kỳ thi IELTS thông thường và kỳ thi IELTS UKVI. Vậy làm sao chúng ta có thể phân biệt giữa hai loại bài thi này? Hãy cùng đọc bài viết này với TutorIn Education để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Khác biệt về mục đích sử dụng

 • Loại A (Academic): Áp dụng cho việc xin học bổng, du học bậc đại học, sau đại học hoặc để đạt được chứng chỉ chuyên môn.
 • Loại G (General Training): Áp dụng cho việc xin định cư, di cư đến các nước nói tiếng Anh (như Úc, Canada, New Zealand và Anh) hoặc đăng ký các khóa học đào tạo không cấp bằng.

Khác biệt về cấu trúc bài thi

 • Kỹ năng nghe và nói: Giống nhau cho cả hai loại.
 • Kỹ năng đọc:
  • Loại A (Academic): 3 bài đọc, mỗi bài 700-900 từ, chủ đề từ tạp chí, báo chí, sách,…
  • Loại G (General Training): 3 phần, tổng 2400 từ, chủ đề đa dạng, từ dễ đến khó, nguồn gốc phong phú.
 • Kỹ năng viết:
  • Loại A (Academic): 60 phút, 2 phần:
   • Task 1: Viết 150 từ mô tả và phân tích biểu đồ, bảng biểu được cung cấp, để kiểm tra khả năng mô tả và phân tích dữ liệu của thí sinh.
   • Task 2: Viết 250 từ thảo luận về vấn đề, quan điểm cụ thể, đồng thời yêu cầu thí sinh sử dụng ngôn ngữ và từ vựng, ngữ pháp phù hợp để thảo luận vấn đề và phát triển lập luận.
  • Loại G (General Training): 60 phút, 2 phần:
   • Task 1: Viết 150 từ dưới dạng lá thư để yêu cầu thông tin hoặc giải thích một tình huống
   • Task 2: Viết 250 từ dựa trên câu hỏi hoặc quan điểm đã cho, đồng thời yêu cầu thí sinh sử dụng ngôn ngữ và từ vựng, ngữ pháp phù hợp để diễn đạt quan điểm của mình và bác bỏ quan điểm khác.

Nhìn chung, bài thi IELTS loại A thường được áp dụng nhiều trong việc du học, trong khi bài thi IELTS loại G thường được áp dụng nhiều trong việc di cư. Sự khác biệt chủ yếu giữa A và G nằm ở phần đọc và viết, trong khi phần nghe và nói giữ nguyên. Ngoài ra, bài thi loại G tương đối đơn giản hơn. Cả hai bài thi đều có cùng mức phí đăng ký và thời gian thi gần như nhau.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS