Bài thi IELTS Listening hay TOEFL Listening khó hơn?

30
bài thi IELTS Listening hay TOEFL Listening khó hơn?

IELTS Listening hay TOEFL Listening cái nào khó hơn? Hãy đến với bài viết này để TutorIn Education giúp bạn tìm hiểu chi tiết nhé.

IELTS Listening hay TOEFL Listening khó hơn?

So sánh giữa IELTS Listening và TOEFL Listening, ta thấy TOEFL Listening khó hơn.

“Người có khả năng nghe tốt sẽ phù hợp với bài thi TOEFL”. Nếu bạn không hiểu và không thể ghi chép nhanh thì việc làm quen với TOEFL Listening thực sự khá khó.

Đặc biệt là phần bài thi trong TOEFL Listening. Bài thi tương đương với nội dung giảng dạy trong lớp học. Nó yêu cầu thí sinh tóm tắt thông tin, rút ra điểm chính, và đánh giá tổng thể cũng như sắp xếp thông tin. Hiện nay, rất ít bài nghe TOEFL có thời lượng dưới 5 phút.

Từ vựng trong TOEFL Listening cũng rất đa dạng, với nhiều thuật ngữ chuyên môn và từ vựng khó xuất hiện liên tục. Hơn nữa, các câu hỏi trong TOEFL Listening chỉ xuất hiện sau khi bài nghe được phát. Điều này đòi hỏi bạn phải nhanh chóng hiểu và ghi chép trong khi nghe. Sau khi hoàn thành mỗi câu hỏi, bạn không thể quay lại và làm lại câu hỏi đó. Vì vậy, yêu cầu bạn cần phải làm bài thật nhanh và chính xác!

IELTS Listening hướng đến cuộc sống hàng ngày hơn. Chẳng hạn như hỏi đường, gọi điện thoại, ghi nhớ số điện thoại, tên và địa chỉ, nhập học và chọn khóa học, thuê nhà, v.v.

Tuy nhiên, các câu hỏi trong IELTS Listening có phần “rối rắm”, chẳng hạn như câu hỏi multiple-choice. Các từ riêng lẻ trong ba lựa chọn có thể được đề cập trong bài nghe. Nếu bạn không nghe cả câu hoặc không hiểu cả câu, bạn có thể chọn sai.

Tổng kết

Tóm lại, dạng câu hỏi trong IELTS phù hợp hơn với việc kiểm tra xem học sinh có khả năng sử dụng tiếng anh hay không. Còn bài thi TOEFL rõ ràng là để kiểm tra xem học sinh có thể hiểu các bài giảng học thuật hay không. Độ khó bài thi nghe TOEFL cũng nhiều hơn nhiều so với IELTS Listening.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS