Bảng quy đổi điểm IELTS Listening

37
tutorin bảng quy đổi điểm IELTS listening

Đề thi IELTS Listening có 40 câu, vậy điểm IELTS sẽ quy đổi như thế nào, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu bảng quy đổi điểm IELTS Listening với TutorIn nhé.

Bảng quy đổi điểm IELTS Listening

Số câu hỏi IELTS Listening đúng = Điểm tương ứng

 • 39-40 = 9,0
 • 37-38 = 8,5
 • 35-36 = 8,0
 • 33-34 = 7,5
 • 30-32 = 7,0
 • 27-29 = 6,5
 • 23-26 = 6.0
 • 20-22 = 5,5
 • 16-19 = 5.0
 • 13-15 = 4,5
 • 12-10 = 4.0
 • 6-9 = 3,5
 • 4-5 = 3.0
 • 3 = 2,5
 • 2 = 2.0
 • 1 = 1.0
 • 0 = 0,0

Đối chiếu và mô tả điểm IELTS Listening

Điểm IELTS Listening 9.0: Thí sinh ở mức điểm này thường có khả năng nghe hiểu các bài diễn thuyết dài, nội dung phức tạp, trừu tượng và chi tiết, và có thể dự đoán hướng đi của lời nói.

Điểm IELTS Listening 8.0: Thí sinh ở mức điểm này thường có khả năng nghe hiểu các bài diễn thuyết dài, nội dung phức tạp và chi tiết, có khả năng tự động nhận biết và xử lý ngôn ngữ, ngữ pháp, do đó có thể tập trung vào nội dung tổng thể mà người nói muốn truyền đạt.

Điểm IELTS Listening 7.0: Thí sinh ở mức điểm này thường có khả năng nghe hiểu các bài diễn thuyết dài, hiểu rõ các hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết, một số nội dung công việc có tính phức tạp. Có khả năng nhận biết ý nghĩa, thái độ, quan điểm hoặc mục đích mà người nói ám chỉ mặc dù không được diễn đạt trực tiếp.

Điểm IELTS Listening 6.0: Thí sinh ở mức điểm này thường có khả năng nghe hiểu các bài diễn thuyết dài, hiểu rõ các hướng dẫn hoặc giải thích chi tiết, có thể hiểu được thông tin, thái độ, quan điểm và mục đích được trình bày một cách tổng quát, có thể nghe được nội dung chính của lời nói, phân biệt thông tin liên quan và không liên quan, và có thể suy đoán được ý nghĩa ẩn sau, mà không cần xử lý từng từ và cấu trúc một cách chi tiết.

Trên đây là bảng chuyển đổi điểm IELTS Listening, bảng điểm IELTS Listening và mô tả điểm theo mức điểm từ TutorIn đã tổng hợp để mọi người cùng tham khảo!

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS