Các cụm từ quan trọng để cải thiện điểm IELTS Writing (Phần 1)

39

Sau đây TutorIn sẽ giới thiệu đến các bạn các cụm từ quan trọng trong IELTS Writing, việc nắm vững những cụm từ này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing. Hãy cùng xem chi tiết các cụm từ này là gì trong bài viết này nhé.

1. tinh thần trách nhiệm / cảm giác đạt được thành tựu

sense of responsibility / sense of achievement

2. tinh thần cạnh tranh và hợp tác

sense of competition and cooperation

3. mở rộng tầm nhìn của (ai đó)

widen one’s horizon / broaden one’s vision

4. học hỏi kiến thức và kỹ năng

acquire knowledge and skills

5. gánh nặng tài chính / gánh nặng tâm lý

financial burden / psychological burden

6. cân nhắc nhiều yếu tố

take many factors into consideration

7. Từ một góc nhìn khác

from another perspective

8. nỗ lực chung

make joint efforts

9. hữu ích cho…

be beneficial to / be conducive to…

10. đóng góp cho xã hội

make contributions to the society

11. cùng với sự bùng nổ của nền kinh tế

with the booming of the economy

12. với sự cải thiện đáng kể trong mức sống của người dân

with the remarkable improvement of people’s living standard

13. khoa học và công nghệ tiên tiến

advanced science and technology

14. thêm “gia vị”/ thêm niềm vui vào cuộc sống

add much spice / flavor to our dailylife

15. mọi người thường tin rằng…

It is commonly believed that …

16. Tôi đồng ý với quan điểm trước/sau

l give my vote to the former / latter opinion.

17. Khơi dậy sự chú ý rộng rãi từ công chúng

Sth. has aroused wide public concern./ Sth has drawn great public attention.

18. Không thể phủ nhận rằng…

It is undeniable that …

19. Thảo luận/Tranh luận sôi nổi

a heated discussion / debate

20. Một vấn đề gây tranh cãi

a controversial issue

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS