Các cụm từ quan trọng để cải thiện điểm IELTS Writing (Phần 2)

40

Sau đây TutorIn sẽ giới thiệu đến các bạn các cụm từ quan trọng trong IELTS Writing, việc nắm vững những cụm từ này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong phần thi IELTS Writing. Hãy cùng xem chi tiết các cụm từ này là gì trong bài viết này nhé.

21. Theo quan điểm của tôi, / Đối với cá nhân tôi,

As far as I am concerned, / Personally,

22. Có lý do chính đáng để ủng hộ cho

be supported by sound reasons

23. lập luận từ cả hai phía

argument on both sides

24. đóng vai trò ngày càng quan trọng trong…

play an increasingly important role in …

25. không thể thiếu…

be indispensable to …

26. Tục ngữ có câu:

As the proverb goes:

27. Có tác động tích cực/tiêu cực đến…

exert positive / negative effects on…

28. Những ưu điểm vượt xa những nhược điểm

The advantages far outweigh the disadvantages.

29. Nguyên nhân

lead to / give rise to / contribute to result in

30. Một hiện tượng xã hội phức tạp

a complicated social phenomenon

31. xây dựng nền tảng vững chắc cho…

lay a solid foundation for …

32. chất lượng toàn diện

comprehensive quality

33. cống hiến hết mình cho…

be committed / devoted to…

34. phải công nhận rằng,

Admittedly,

35. nghĩa vụ không thể lay chuyển

unshakable duty

36. đáp ứng nhu cầu của…

satisfy / meet the needs of…

37. nguồn thông tin đáng tin cậy

a reliable source of information

38. tài nguyên thiên nhiên có giá trị

valuable natural resources

39. mạng

the Internet

40. thuận tiện và hiệu quả

convenient and efficient

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS