Luyện thi IELTS Writing – Các dạng bảng và biểu đồ thường thấy trong Task 1

37
luyen-thi-ielts-writing-task-1

Trong bài thi IELTS Writing, phần Task 1 thường yêu cầu thí sinh phân tích và tóm tắt thông tin từ một bảng biểu hoặc một biểu đồ và sự đa dạng của dạng đề này trong bài IELTS Writing Task 1 có thể khó khăn đối với những thí sinh mới bắt đầu ôn luyện. Vì vậy, Hôm nay TutorIn sẽ giới thiệu và phân tích các dạng bảng và biểu đồ thường thấy trong bài IELTS Writing Task 1 nhé!

01. Biểu đồ đường

The graph below shows the quantities of goods transported in the UK between 1974 and 2002 by four different modes of transport.

Các thông tin ta có thể thu thập từ biểu đồ trên:

  • Mức độ lớn nhỏ của các số liệu: road>water and rail>pipeline
  • Xu hướng: đường bộ nhìn chung đang có xu hướng tăng lên qua các năm; đường thủy và đường sắt ổn định trong bốn năm đầu tiên, sau đó khối lượng vận tải đường thủy nhìn chung tăng lên mặc dù có một giai đoạn chững lại ở giữa; khối lượng vận tải đường sắt thường dao động trong phạm vi từ 25 đến 40; đường ống có xu hướng tăng
  • Điểm đặc biệt: điểm đầu, điểm cuối, điểm bằng nhau, điểm cao nhất hoặc thấp nhất
  • Xu hướng tổng thể: 3 đường tăng và 1 đường dao động

02. Bảng

The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002.

Percentage of national consumer expenditure by category – 2002

Bảng này chỉ xuất hiện một lần vào năm 2002 và chỉ có mối quan hệ so sánh giữa các số liệu, không có sự thay đổi qua các năm. Đối với bảng dữ liệu tĩnh như trên, việc xác định đối tượng so sánh là rất quan trọng. Nếu phân loại theo quốc gia thì mỗi quốc gia đều có 3 loại dữ liệu riêng, dữ liệu có cấp độ khác nhau nên rất khó so sánh. Nếu chỉ so sánh sự cao thấp của các quốc gia theo từng hạng mục thì sẽ rõ ràng hơn nhiều.

03. Biểu đồ cột

The chart below shows the total number of minutes( in billions ) of telephone calls in the UK , divided into three categories , from 1995—2002.

Các thông tin ta có thể thu thập từ biểu đồ cột tương đối giống biểu đồ đường:

  • Mức độ lớn nhỏ của các số liệu: Local-fixed line>National and international-fixed line>Mobiles
  • Xu hướng: Local-fixed line đầu tiên tăng, sau đó ổn định và cuối cùng giảm; National and international-fixed line tăng chậm; Mobiles tăng chậm trong giai đoạn đầu, sau đó tăng nhanh
  • Xu hướng tổng thể: số phút gọi của 3 đường dây có xu hướng gần nhau hơn theo thời gian

04. Biểu đồ tròn

The first chart below shows how energy is used in an average Australian household.The second chart shows the green-house gas emissions which result from this energy use.

Biểu đồ hình tròn thể hiện tỷ lệ phần trăm của một số liệu so với tổng thể, vì thế không có sự thay đổi theo thời gian. Biểu đồ hình tròn đơn thường xuất hiện trong các câu hỏi có kết hợp với các loại biểu đồ khác. Khi phân tích biểu đồ hình tròn đơn, ta cần chú ý đến kích thước của từng phần. Biểu đồ hình tròn đôi thể hiện hai nội dung khác nhau, vì thế mỗi phần ta cần trình bày thành một đoạn văn. Khi phân tích biểu đồ hình tròn đôi, cần tìm ra những điểm chung và điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phần. Biểu đồ hình tròn có ba phần trở lên thì thí sinh còn cần chú ý đến mối quan hệ kích thước giữa các phần. Biểu đồ hình tròn cũng có thể được phân loại theo danh mục để dễ so sánh.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS