CÁC DANH TỪ THƯỜNG XUYÊN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG IELTS WRITING

23

Hôm nay TutorIn xin giới thiệu đến các bạn một số từ vựng loại danh từ rất phổ biến và thường xuyên được sử dụng khi làm bài IELTS Writing. Vì vậy, các bạn hãy chú ý xem hết bài viết này để ghi nhớ những từ vựng vô cùng bổ ích mà TutorIn đã chuẩn bị nhé!

1. Ảnh hưởng: influence=impact

2. Mối nguy hiểm: danger=perils=hazards

3. Ô nhiễm: pollution=contamination

4. Loài người: human beings=mankind=humane race

5. Người già: old people=the old=the elderly=the aged=senior citizens

6. Niềm hạnh phúc: happiness=cheerfulness=well-being

7. Giáo viên, người hướng dẫn: teachers=instructors=educators=lecturers

8. Giáo dục, dạy dỗ: education=schooling=family parenting=upbringing

9. Thanh thiếu niên: young people=youngsters=youths=adolescents

10. Ưu điểm, lợi thế: advantage=merits=superiority=virtue

11. Trách nhiệm: responsibility=obligation=duty=liability

12. Khả năng: ability=capacity=power=skill

13. Nghề nghiệp: job=career=employment=profession

14. Giải trí: enjoyment=pastimes=recreation=entertainment

15. Con cái: children=offspring=descendant=kid

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS