CÁCH CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ IELTS WRITING CỦA BẠN

51

Làm sao để cải thiên điểm số IELTS Writing của bạn? Hôm nay, TutorIn sẽ mang đến những mẹo vô cùng hữu ích để cải thiện điểm IELTS Writing của bạn đấy!

1. Sử dụng thời gian một cách khôn ngoan

Thí sinh có 60 phút để hoàn thành toàn bộ phần thi Writing. Bài Task 2 chiếm số điểm nhiều hơn, vì vậy bạn nên dành không quá 20 phút cho Task 1 và 40 phút cho Task 2.

Dành thời gian để lập kế hoạch và xem lại những gì bạn đã viết. Khi luyện tập, bạn cũng nên bấm giờ thời gian làm bài là 60 phút để biết cách phân chia hợp lý.

2. Kiểm tra số lượng từ

Task 1 yêu cầu phải ít nhất 150 từ, Task 2 yêu cầu phải ít nhất 250 từ, nếu không bạn sẽ bị mất điểm.

3. Hiểu đề bài đặt ra

Đọc đề bài cẩn thận và gạch chân hoặc đánh dấu các từ khóa để làm rõ những câu hỏi cần được trả lời và những thông tin cần đưa vào.

4. Sắp xếp ý tưởng một cách logic

Hãy dành năm phút để suy nghĩ và lựa chọn thông tin để đưa vào bài làm. Sắp xếp các ý tưởng một cách hợp lý, sử dụng các từ nối và cấu trúc hợp lý để liên kết các đoạn văn, câu và cụm từ.

5. Xác định cấu trúc bài làm

Task 1: Xác định những xu hướng, đặc điểm chính. Ở phần mở bài, viết lại (paraphrase) thông tin trong đề bài sử dụng từ đồng nghĩa và biến đổi ngữ pháp.

Hãy sắp xếp các đoạn văn chính một cách hợp lý, không cần mô tả tất cả dữ liệu mà chỉ mô tả những dữ liệu liên quan đến vấn đề. Tóm tắt các xu hướng chính của đoạn thân bài trong phần kết luận.

Task 2: Viết một đoạn mở đầu, ít nhất hai đoạn thân bài và một đoạn kết luận.

Trong đoạn mở đầu, trình bày lại vấn đề dựa trên các quan điểm và hình thành luận điểm. Với phần thân bài, mỗi đoạn văn trong thân bài là một ý chính/một luận điểm của bài luận. Hãy bắt đầu mỗi đoạn thân bài bằng một câu chủ đề, sau đó diễn giải lập luận và sử dụng ví dụ cụ thể để hỗ trợ. Cuối cùng, tóm tắt ý trong phần kết luận.

6. Phong cách viết

Tùy theo đề bài yêu cầu, thí sinh sẽ phải chọn một phong cách viết thích hợp cho bài làm của mình (formal, semi-formal, informal). Điều này sẽ quyết định lớn đến việc lựa chọn cấu trúc ngữ pháp và từ vựng sao cho phù hợp với phong cách đó.

7. Kiểm tra lại bài

Sau khi viết xong, hãy xem xét kỹ lưỡng và tự hỏi mình những câu hỏi sau:

  • Bạn đã kiểm tra ngữ pháp và chính tả của mình chưa?
  • Mọi thứ được yêu cầu trong đề bài đã được đáp ứng chưa?
  • Bạn đã sắp xếp thông tin thành các đoạn văn chưa?
  • Bạn đã viết câu chủ đề cho mỗi đoạn văn chưa?
  • Những điểm chính đã được tóm tắt trong phần kết luận chưa?
  • Đề bài có được mô tả lại trong phần giới thiệu không?
  • Các từ nối có được sử dụng không và chúng đã sử dụng phù hợp chưa?
  • Câu ghép có được sử dụng không?

8. Cải thiện vốn từ vựng

Hãy dành thời gian đọc các bài viết bằng tiếng Anh như bài báo, sách, tạp chí, báo cáo, blog và bài làm IELTS Writing mẫu để học từ mới trong các ngữ cảnh khác nhau. Sau đó, hãy thực hành đặt câu sử dụng các cấu trúc phức tạp và từ mới để ghi nhớ lâu hơn.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS