Cách chuẩn bị cho việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking năm 2024

27
tutorin chuẩn bị cho việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking năm 2024

Mùa thay đổi câu hỏi IELTS Speaking tháng 1 năm 2024 sắp đến rồi. Trong quá trình này, các bạn thường hay hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking. Hãy cùng TutorIn tìm hiểu thông tin liên quan và hy vọng sẽ giúp ích cho việc ôn thi Speaking của mọi người.

Cách chuẩn bị cho việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking năm 2024

  • Chuẩn bị như bình thường cho các câu hỏi cũ và các chủ đề bắt buộc. Thực tế là cơ sở câu hỏi IELTS Speaking không được cập nhật hoàn toàn, một số câu hỏi cũ vẫn được giữ nguyên hoặc chỉnh sửa cơ bản, phương pháp trả lời thực tế không thay đổi.
  • Trong quá trình luyện tập hàng ngày, chú ý tập trung vào việc phân loại các chủ đề nói, có thể phân loại các chủ đề nói thành nhóm, tích lũy từ vựng và ngữ liệu cho mỗi nhóm. Như vậy, ngay cả khi gặp phải câu hỏi mới trong kỳ thi, bạn có thể áp dụng từ vựng và ngữ liệu tương tự trong chủ đề mới đó.
  • Cố gắng tìm một người bạn cùng luyện tập, mô phỏng môi trường thi, điều này giúp bạn thích nghi sớm, giảm áp lực trong kỳ thi và tránh việc học thuộc lòng câu trả lời.

Có bao nhiêu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking sẽ bị thay đổi?

Việc thay đổi câu hỏi IELTS Speaking tháng 1 năm 2024 sẽ thay đổi từ 30% đến 40% các chủ đề, dựa trên cơ sở của câu hỏi trong mùa thi trước (tức là câu hỏi IELTS Speaking từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2023). Đồng thời, sẽ bổ sung một số câu hỏi mới, và câu hỏi mới này sẽ ổn định sau khoảng hai tuần.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS