Cần bao nhiêu từ vựng để đạt điểm IELTS 7.0?

26
cần bao nhiêu từ vựng để đạt điểm IELTS 7.0?

Bạn cần biết bao nhiêu từ vựng để đạt điểm IELTS 7.0? TutorIn Education sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.

Số từ vựng cần thiết để đạt điểm IELTS 7.0

Thực tế, số từ vựng cần thiết để đạt điểm IELTS 7.0 không được tổ chức IELTS chính thức xác định cụ thể cho điểm overall 7.0 hay từng kỹ năng riêng lẻ. Tuy nhiên, chúng ta có thể ước tính tổng số từ vựng cần thiết để đạt điểm IELTS 7.0. Việc này có thể dựa trên tiêu chuẩn chấm điểm, các kỳ thi trước đó và các bộ đề thi Cambridge IELTS.

Khoảng 8000 từ được coi là mức độ từ vựng cần thiết để đạt điểm IELTS 7. Đạt được mức độ này, thí sinh có thể sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Dù có thể gặp một số sai sót, nhưng vẫn có thể hiểu được các câu hỏi phức tạp. Ở mức này, thí sinh có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt, hiểu được các lập luận chi tiết. Việc kiểm tra từ vựng 4 kỹ năng tập trung nhiều vào việc áp dụng kiến thức từ vựng.

Số từ vựng cần thiết để đạt điểm IELTS 7.0 cho từng kỹ năng

  • Để đạt IELTS Listening 7.0, cần nắm vững cách phát âm, chính tả, ý nghĩa và các từ đồng nghĩa. Có thể sử dụng nguồn từ vựng tích lũy để hiểu nội dung tài liệu nghe, bao gồm các thuật ngữ học thuật. Số từ vựng cốt lõi cần nắm vững trong phần nghe là khoảng 3000 từ.
  • Còn với IELTS Reading 7.0, cần nắm vững ý nghĩa rộng của từ, bao gồm phân loại từ, từ nhiều nghĩa, nghĩa hiếm của các từ thông thường, cụm từ phổ biến và một số từ ít xuất hiện. Có thể sử dụng nguồn từ vựng tích lũy để nhận biết sự tương đồng. Cũng như thay thế từ đồng nghĩa giữa câu hỏi và đoạn văn bản. Số từ vựng cần nắm vững trong phần đọc là khoảng 8000 từ.
  • IELTS Writing 7.0, cần có khả năng linh hoạt sử dụng từ ngữ, các cụm từ thông dụng và thành ngữ ít xuất hiện. Thí sinh cần nắm vững cách viết và ý nghĩa đa dạng của từ. Số từ vựng cần nắm vững trong phần viết là khoảng 6000 từ.
  • IELTS Speaking 7.0, cần có khả năng linh hoạt sử dụng từ ngữ, biết các cụm từ và một số thành ngữ ít xuất hiện. Việc này giúp thí sinh giải thích và thảo luận được nhiều chủ đề, tránh lặp ý khi nói. Thí sinh cần nắm vững kiến thức về cách phát âm chính xác của từ và quy tắc đọc. Phạm vi từ vựng cần nắm vững là khoảng 6000 từ.
Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS