Cần ghi nhớ bao nhiêu từ vựng để có thể đạt 6.5 IELTS?

35

Khi luyện thi IELTS, nhiều người hay hỏi về số từ vựng cần thiết phải nhớ để đạt điểm IELTS 6.5. Vì vậy, hôm nay ban biên tập sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về vấn đề này nhé.Số lượng từ vựng cần học để đạt điểm IELTS 6.5 là bao nhiêu?

Điểm IELTS 6.5 thông thường yêu cầu vốn từ vựng từ 6000-7000 trở lên. Bốn phần thi nghe, đọc, viết và nói trong IELTS có các yêu cầu về từ vựng khác nhau.

Từ vựng Listening khuyến nghị là 5000-6000. Điểm 6.5 ở phần nghe có nghĩa là thí sinh có thể hiểu các đoạn hội thoại dài; hiểu tổng thể các sự kiện, thái độ hoặc ý kiến được người nói nêu trực tiếp; có thể nghe được nội dung chính của bài diễn thuyết; cũng như xác định được những thông tin không liên quan; và cuối cùng là có khả năng suy ra những ý nghĩa ngầm trong lời nói.

Vốn từ vựng Writing yêu cầu khoảng 5.000 từ. IELTS writing 6.5 yêu cầu bài viết phải đi đúng trọng tâm, có định hướng rõ ràng, thí sinh có thể giải thích rõ ràng quan điểm của mình và đưa ra những lập luận đầy đủ, hợp lý, phong phú, mạch lạc, từ vựng phong phú, logic chặt chẽ.

Vốn từ vựng Reading được khuyến nghị là khoảng 7.000. Điểm Reading 6.5 có nghĩa là thí sinh có thể đọc nhiều loại văn bản trong thực tế, có thể hiểu được các quan điểm và lập luận tương đối phức tạp, hiểu được ý nghĩa ngầm của chúng, từ đó tổng hợp thông tin và đưa ra suy luận nói chung.

Vốn từ vựng khuyến nghị cho phần thi IELTS Speaking là khoảng 4.000-5.000 từ. Điểm IELTS Speaking 6.5 yêu cầu thí sinh diễn đạt phong phú, mạch lạc trong vòng 15 phút và có khả năng kết hợp các câu đơn giản và câu phức tạp.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS