Câu hỏi mới và cũ trong bài thi IELTS Speaking theo quý

28
Câu hỏi mới và cũ trong bài thi IELTS Speaking theo quý

Thường thì trong giai đoạn thay đổi đề thi IELTS Speaking, người học thường hỏi liệu có nhiều đề thi mới hơn hay đề thi cũ hơn. Hãy đến với bài viết này để cùng TutorIn Education tìm hiểu thông tin liên quan và hy vọng nó sẽ hữu ích cho việc ôn luyện kỳ thi Speaking của bạn.

Câu hỏi mới và cũ trong bài thi IELTS Speaking theo quý

Trong giai đoạn thay đổi đề thi IELTS Speaking, sẽ có khoảng 30%-40% chủ đề nói được thay đổi từ cơ sở đề thi mùa trước, và sẽ bổ sung số lượng đề thi mới tương ứng. Các đề thi mới thường ổn định trong khoảng hai tuần. Dù có thay đổi đề thi, các bạn không cần lo lắng quá, vì trong kỳ thi IELTS Speaking, nhiều chủ đề đều có sự tương đồng. Thí sinh có thể liên tưởng từ các đề thi đã học trước đó để áp dụng cho đề thi mới, hoặc biến đổi tài liệu cũ để sử dụng cho đề mới.

Cụ thể:

Các chủ đề cũ được giữ lại chiếm 60%-70%;

Các chủ đề hoàn toàn mới chiếm 10%-20%;

Các chủ đề biến đổi từ chủ đề cũ chiếm 20%-30%.

Liệu giai đoạn thay đổi đề thi IELTS Speaking có khó không?

Thông thường, trong giai đoạn thay đổi đề thi, khoảng một phần ba các đề thi sẽ được thay đổi. Ngay cả khi không phải là giai đoạn thay đổi đề thi, các đề thi vẫn sẽ có sự biến đổi, chỉ tỷ lệ nhỏ hơn. Giai đoạn thay đổi đề thi chỉ đơn giản là thay đổi số lượng đề thi lớn hơn thôi.

Nếu thí sinh cảm thấy cần chứng chỉ gấp, có thể đăng ký trong giai đoạn thay đổi đề thi và tiếp tục ôn tập các đề cũ. Trong quá trình chuẩn bị cho các đề cũ, hãy chú ý tìm ra điểm chung giữa các chủ đề và tìm ra những tài liệu cốt lõi có thể sửa đổi để áp dụng cho đề mới.

Nếu không gấp, đề nghị tránh thi trong hai kỳ thi đầu tiên của giai đoạn thay đổi đề thi. Thông thường, sau hai kỳ thi này, các chủ đề thi Speaking cũng sẽ ổn định.

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS