Chi phí thi IELTS trên máy tính và chi phí thi IELTS trên giấy

38
Chi phí thi IELTS trên máy tính và trên giấy

Chi phí thi IELTS trên máy tính có giống như thi IELTS trên giấy không?

Lệ phí đăng ký thi IELTS là bao nhiêu?

Sự khác biệt giữa bài thi IELTS trên máy tính và bài thi trên giấy là gì?

Listening
Từ vựng
Chủ đề khác
Speaking
IELTS
Reading
Tin tức
Writing
Mock Test
Tài liệu Writing
Tài liệu Reading
Tài liệu Speaking
Từ vựng
Tài liệu Listening
Sách IELTS