Chi phí thi IELTS trên máy tính và chi phí thi IELTS trên giấy

17
Chi phí thi IELTS trên máy tính và trên giấy

Chi phí thi IELTS trên máy tính có giống như thi IELTS trên giấy không?

Lệ phí đăng ký thi IELTS là bao nhiêu?

Sự khác biệt giữa bài thi IELTS trên máy tính và bài thi trên giấy là gì?